Re: Svensk översättning av Sylpheed

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2004-12-08 20:29:19

> #: src/action.c:365
> msgid "Can't get part of multipart message"
> msgstr "Kan inte läsa del av multipart-meddelande"

Hmm, 'del av multidel-meddelande' eller 'part av
multipart-meddelande' skulle vara mer konsekvent. 'Del'
verkar användas i övriga översättningar för dessa "parter".

Nu såg jag att Göran kommenterat samma sak, men jag låter det
stå kvar eftersom jag har med förslaget 'multidel-meddelande'.

> #: src/action.c:792
> #, c-format
> msgid ""
> "Could not fork to execute the following command:\n"
> "%s\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Kunde inte skapa en gren för att köra följande kommando:\n"
> "%s\n"
> "%s"

Jag har kanske varit borta för länge från översättandet; är
'skapa en gren' den vedertagna översättningen av 'fork'?
Jag skulle försöka men 'avdela en ny process' eller något
liknande.

Eller skulle 'furka' fungera på svenska (från 'bifurkation')? :-)

> #: src/addrindex.c:94 src/addrindex.c:98 src/addrindex.c:105
> msgid "Common address"
> msgstr "Vanlig adress"

Med tanke på att det även finns en privat adress är kanske
detta en gemensam adress?

> #: src/compose.c:566
> msgid "/_Edit/_Wrap current paragraph"
> msgstr "/_Redigera/Bryt rader i _stycke"

Förslag: 'radbryt stycke'.

> #: src/compose.c:568
> msgid "/_Edit/Wrap all long _lines"
> msgstr "/_Redigera/Bryt _långa rader"

På ett annat ställe har du översatt detta till 'Radbryt långa
rader' vilket är mer konsekvent, men jag gillar ändå den här
varianten mer.

> #: src/compose.c:592
> msgid "/_Tools/PGP Si_gn"
> msgstr "/V_erktyg/_Signera"
> 
> #: src/compose.c:593
> msgid "/_Tools/PGP _Encrypt"
> msgstr "/V_erktyg/_Kryptera"

Kanske ett ' med PGP' i slutet på dessa?

> #: src/compose.c:1680 src/mimeview.c:481
> msgid "Can't get the part of multipart message."
> msgstr "Kan inte läsa delen av multipart-meddelandet."

Här är ett 'multipart' till.

> #: src/compose.c:2411
> msgid "Subject is empty. Send it anyway?"
> msgstr "Ämnesraden är tom. Skicka ändå?"

På de flesta ställen är 'subject' översatt till 'ärende',
vilket jag tycker är bättre. Men här, och på några ställen
till, är det översatt till 'ämne'.

> #: src/compose.c:2514
> msgid "Can't save the message to outbox."
> msgstr "Kan inte spara meddelande i kö-mappen."

Här står det 'outbox' i originalet. På ett annat ställe står
det 'quequ folder' (där översatt till 'kömapp'). Antingen ska
det vara 'utmappen' eller 'kömappen' (utan bindestreck).

> #: src/compose.c:4826
> #, c-format
> msgid ""
> "The external editor is still working.\n"
> "Force terminating the process?\n"
> "process group id: %d"
> msgstr ""
> "Den externa redigeraren arbetar fortfarande.\n"
> "Framtvinga avslutning av processen?\n"
> "processgrupps-id: %d"

Eller bara 'Framtvinga avslut av processen?', eller
'Tvångsavsluta processen?'. Jag är lite allergisk mot
"ning-språk".

> #: src/compose.c:4864
> msgid "Compose: input from monitoring process\n"
> msgstr "Skriv: indata från bevakad process\n"

Här står det 'monitoring' i originalet, vilket borde betyda
'bevakande'. Jag tycker hela meningen (i originalet)
är konstig. Kommer det _indata_ från processen, eller är
det utdata som ska användas som indata på något sätt?

> #: src/editgroup.c:310
> msgid " -> "
> msgstr " -> "
> 
> #: src/editgroup.c:337
> msgid " <- "
> msgstr " <- "

:-) Finns det språk (kulturer) som inte använder sig av pilar?

> #: src/folderview.c:1774
> msgid ""
> "Input the name of new folder:\n"
> "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
> " append `/' at the end of the name)"
> msgstr ""
> "Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
> "(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
> " lägg till \"/\" vid slutet av namnet)"

Jag tror man säger _på_ slutet på svenska.

> #: src/folderview.c:1965
> msgid "Empty all messages in trash?"
> msgstr "Töm alla meddelanden i papperskorgen?"

'Töm papperskorgen på alla meddelanden'?

> #: src/imap.c:1720 src/imap.c:1728
> msgid "error occurred while getting LIST.\n"
> msgstr "fel uppstod vid hämtning av LIST.\n"

'fel uppstod när LIST hämtades.\n'?

> #: src/imap.c:2106
> msgid "error occurred while getting envelope.\n"
> msgstr "fel uppstod vid hämtning av kuvert.\n"

'fel uppstod när kuvertet hämtades.\n'?

> #: src/inc.c:621
> msgid "Some errors occurred while getting mail."
> msgstr "Fel uppstod vid hämtning av post."

'Fel uppstod när post hämtades.'?

> #: src/inc.c:1108 src/send_message.c:600
> msgid "Connection closed by the remote host."
> msgstr "Anslutningen stängdes av fjärrvärden."

Tja, 'fjärrvärme' finns ju. Men man pratar inte om
'fjärrtelefonen' när man ringer. Jag tror man säger 'min/den
här änden' och 'andra änden'. 'Värden i andra änden stängde
anslutningen.'?

> #: src/main.c:246
> msgid ""
> "GnuPG is not installed properly, or its version is too old.\n"
> "OpenPGP support disabled."
> msgstr ""
> "GnuPG är inte installerad riktigt eller så är versionen för gammal.\n"
> "OpenPGP-stöd avstängt."

'installerad riktigt' -> 'korrekt installerad'?

> #: src/main.c:444
> msgid "Composing message exists. Really quit?"
> msgstr "Ett skrivet meddelande finns. Avsluta ändå?"

Eller 'Det finns ett skrivet meddelande' eller 'Ett meddelande
skrivs fortfarande'?

> #: src/main.c:452
> msgid "Some unsent messages are queued. Exit now?"
> msgstr "Några oskickade meddelanden ligger i kö. Avsluta nu?"

'Några meddelanden ligger i kö för att skickas'?

> #: src/mainwindow.c:479
> msgid "/_File/_Work offline"
> msgstr "/_Arkiv/Arbeta _offline"

'Arbeta frånkopplad'.

> #: src/mainwindow.c:530
> msgid "/_View/_Sort/Ascending"
> msgstr "/_Visa/_Sortera/Uppstigande"
> 
> #: src/mainwindow.c:531
> msgid "/_View/_Sort/Descending"
> msgstr "/_Visa/_Sortera/Nedstigande"

Jag tycker man sorterar 'framlänges' och 'baklänges'
på svenska.

> #: src/mainwindow.c:536
> msgid "/_View/E_xpand all threads"
> msgstr "/_Visa/E_xpandera alla trådar"
> 
> #: src/mainwindow.c:537
> msgid "/_View/Co_llapse all threads"
> msgstr "/_Visa/Ko_llapsa alla trådar"

Ett alternativ är 'vik ut' och 'vik in' alla trådar.

> #: src/mainwindow.c:538
> msgid "/_View/Set display _item..."
> msgstr "/_Visa/_Poster i summeringsvyn..."

Det här måste vara något special (om det inte är fel).

> #: src/mainwindow.c:639 src/messageview.c:218
> msgid "/_View/_Code set/Thai (TIS-620)"
> msgstr "/_Visa/_Kodning/Thai (TIS-620)"
> 
> #: src/mainwindow.c:641 src/messageview.c:220
> msgid "/_View/_Code set/Thai (Windows-874)"
> msgstr "/_Visa/_Kodning/Thai (Windows-874)"

Säger man inte 'Thailändsk'?

> #: src/mainwindow.c:650 src/messageview.c:228
> msgid "/_View/Mess_age source"
> msgstr "/_Visa/_Meddelandekällkod"

'Meddelandets källkod' blir mindre svårläst.

> #: src/mainwindow.c:653
> msgid "/_View/_Update summary"
> msgstr "/_Visa/_Uppdatera summering"

Eller 'sammanfattning', eller 'översikt'? Det finns flera
'summering'-ar i andra översättningar.

> #: src/mainwindow.c:656
> msgid "/_Message/Recei_ve"
> msgstr "/_Meddelande/Mott_ag"

Låter lite högtravande. 'T_a emot'?

> #: src/mainwindow.c:705 src/messageview.c:257
> msgid "/_Tools/_Create filter rule/_Automatically"
> msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/_Automatiskt"
> 
> #: src/mainwindow.c:707 src/messageview.c:259
> msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _From"
> msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/genom _Från"
> 
> #: src/mainwindow.c:709 src/messageview.c:261
> msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _To"
> msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/genom _Till"
> 
> #: src/mainwindow.c:711 src/messageview.c:263
> msgid "/_Tools/_Create filter rule/by _Subject"
> msgstr "/V_erktyg/_Skapa filterregel/genom _Ämne"

Jag tycker det låter bättre med 'av _Foo'.

> #: src/mainwindow.c:716
> msgid "/_Tools/Delete du_plicated messages"
> msgstr "/V_erktyg/Ta bort meddelande_dubbletter"

'dubbletter av meddelanden' är lättare att läsa.

> #: src/mainwindow.c:1489
> msgid "Empty all trash"
> msgstr "Töm alla papperskorgar"
> 
> #: src/mainwindow.c:1490
> msgid "Empty messages in all trash?"
> msgstr "Töm alla meddelanden i alla papperskorgar?"

Hmm, vad är det för skillnad på dessa två? Är det meddelandena
som töms på bilagor?

> #: src/mbox.c:161
> #, c-format
> msgid ""
> "unescaped From found:\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "o-esc:at Från-fält funnet:\n"
> "%s"

Eller 'mumbo jumbo'. :^) Nej, jag har inget bättre förslag,
så jag ska hålla tyst. Eller skulle det få plats en längre
beskrivning?

> #: src/message_search.c:121 src/summary_search.c:201
> msgid "Case sensitive"
> msgstr "Skiftlägeskänslig"

Skulle man kunna korta ner det här till 'skiftkänslig' med
fullgod begriplighet?

> #: src/message_search.c:192
> msgid "Beginning of message reached; continue from end?"
> msgstr "Början av meddelandet nått; fortsätta från slutet?"
> 
> #: src/message_search.c:195
> msgid "End of message reached; continue from beginning?"
> msgstr "Slutet av meddelandet nått; fortsätta från början?"

Bara ett förslag: 'Kom till början/slutet av meddelandet;
fortsätta från...'.

> #: src/mh.c:582
> #, c-format
> msgid "Copying message %s%c%d to %s ...\n"
> msgstr "Kopierar meddelande %s%c%d till %s...\n"

Det är ett mellanslag före ellipsen i originalet (om det har
någon betydelse).

> #: src/news.c:770
> #, c-format
> msgid "invalid article range: %d - %d\n"
> msgstr "felaktigt inläggsomfång: %d - %d\n"

Eller 'intervall'.

> #: src/news.c:807
> msgid "error occurred while getting xover.\n"
> msgstr "fel uppstod vid hämtning av xover.\n"

Eller 'fel uppstod när xover hämtades.\n'.

> #: src/news.c:848 src/news.c:880
> msgid "error occurred while getting xhdr.\n"
> msgstr "fel uppstod vid hämtning av xhdr.\n"

Eller 'fel uppstod när xhdr hämtades.\n'.

> #: src/prefs_account.c:2025
> msgid ""
> "It's not recommended to use the old style ASCII-armored\n"
> "mode for encrypted messages. It doesn't comply with the\n"
> "RFC 3156 - MIME Security with OpenPGP."
> msgstr ""
> "Det är inte rekommenderat att använda det föråldrade\n"
> "ASCII-pansar-läget för krypterade meddelanden.\n"
> "Det följer inte RCF 3156 - MIME Security with OpenPGP."

'RCF' -> 'RFC'.

> #: src/prefs_actions.c:469
> msgid "Colon ':' is not allowed in the menu name."
> msgstr "Kolon, \":\" är inte tillåtet i menynamnet."

Det är ett kommatecken efter 'Kolon' i översättningen.

> #: src/prefs_common.c:1162
> msgid "Thai (TIS-620)"
> msgstr "Thai (TIS-620)"
> 
> #: src/prefs_common.c:1163
> msgid "Thai (Windows-874)"
> msgstr "Thai (Windows-874)"

'Thailändsk' igen?

> #: src/prefs_common.c:1173
> msgid ""
> "If `Automatic' is selected, the optimal encoding\n"
> "for the current locale will be used."
> msgstr ""
> "Om \"Automatisk\" är vald, kommer den optimala\n"
> "kodningen för det nuvarande språket att användas."

Kanske byta 'för det nuvarande språket' till 'för datorns
språkinställning' för att förtydliga.

> #: src/prefs_common.c:1615
> msgid "Expand threads"
> msgstr "Expandera trådar"

Alt. 'vik ut'.

> #: src/prefs_common.c:1884
> msgid "Expired after"
> msgstr "Utgår efter"

Eller 'går ut' (mindre högtidligt).

> #: src/prefs_common.c:1920
> msgid "Grab input while entering a passphrase"
> msgstr "Håll fokus under inskrivning av lösenfas"

Man skulle kunna översätta det till 'lås fokus...' för en
antydan om vad det är bra för.

> #: src/prefs_common.c:1980
> msgid "Open first unread message when entering a folder"
> msgstr "Öppna första olästa meddelande vid öppning av mapp"

Eller '...när en mapp öppnas'.

> #: src/prefs_common.c:1996
> msgid "Execute immediately when moving or deleting messages"
> msgstr "Utför omedelbart vid flyttning eller borttagande av meddelanden"

'flyttande/borttagande' eller 'flyttning/borttagning',
tycker jag. Eller '...när meddelanden flyttas eller tas bort'.

> #: src/prefs_common.c:2003
> msgid ""
> "(Messages will be marked until execution\n"
> " if this is turned off)"
> msgstr ""
> "(Meddelanden kommer endast vara markerade tills du väljer\n"
> " \"Utför köade meddelanden\" om detta är avstängt)"

Hmm, är 'will be marked' 'vara markerade' eller 'markeras'?

> #: src/prefs_common.c:2037
> msgid "Don't popup error dialog on receive error"
> msgstr "Visa inte feldialog vid hämtningsfel"

Eller 'öppna inte' (om 'popup' betyder att ett nytt fönster
öppnas).

> #: src/prefs_filter_edit.c:371
> msgid "If any of the following condition matches"
> msgstr "Om något av följande villkor matchar"
> 
> #: src/prefs_filter_edit.c:373
> msgid "If all of the following conditions match"
> msgstr "Om alla av följande villkor matchar"

Jag tror att villkor 'uppfylls' på svenska, inte 'matchar'.

> #: src/prefs_filter_edit.c:737 src/prefs_filter_edit.c:1064
> msgid "folder:"
> msgstr "mapp"
> 
> #: src/prefs_filter_edit.c:1104
> msgid "address:"
> msgstr "adress"

Det är ett kolon på slutet i originalen.

> #: src/prefs_filter_edit.c:1883
> msgid "Action not exist."
> msgstr "Åtgärd saknas"

Det är en punkt på slutet i originalet.

> #: src/rfc2015.c:152 src/rfc2015.c:187
> msgid "Error: Unknown status"
> msgstr "Fel: Okänt status"

Jag skulle sagt 'okänd status'.

> #: src/summary_search.c:324
> msgid "Beginning of list reached; continue from end?"
> msgstr "Början av lista nådd; fortsätt från slutet?"
> 
> #: src/summary_search.c:326
> msgid "End of list reached; continue from beginning?"
> msgstr "Slutet av lista nådd; fortsätt från början?"

Eller 'Kom till början/slutet av lista; ...'.

> #: src/summaryview.c:387
> msgid "No."
> msgstr "Nr."

Jag vet inte hur det är med 'no.' på engelska, men på svenska
ska inte förkortningen 'nr' ha en punkt efter sig, eftersom
man inte utelämnat några bokstäver på slutet. Möjligen kan man
ha ett kolon i mitten (n:r) på samma sätt som is 'sankt' (s:t).

> #: src/summaryview.c:921 src/summaryview.c:945
> msgid "No more unread messages"
> msgstr "Inga fler olästa meddelande"

Hmm, 'meddelanden' i plural?

> #: src/summaryview.c:2434 src/summaryview.c:2436
> msgid "Deleting duplicated messages..."
> msgstr "Tar bort meddelandedubbletter..."

'dubbletter av meddelanden' är lättare att läsa.Sen är det det här med bestämd/obestämd form i uttryck som 'läs
fil %s', 'öppna mappen %s'. Det har ju diskuterats en del.
Jag har inte kommenterat något sådant fall, men jag noterar
att de båda formerna används inkonsekvent.-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.