Re: Svensk översättning av Sylpheed

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-10 22:31:49

> > > #: src/action.c:792
> > > #, c-format
> > > msgid ""
> > > "Could not fork to execute the following command:\n"
> > > "%s\n"
> > > "%s"
> > > msgstr ""
> > > "Kunde inte skapa en gren för att köra följande kommando:\n"
> > > "%s\n"
> > > "%s"
> > 
> > Jag har kanske varit borta för länge från översättandet; är
> > 'skapa en gren' den vedertagna översättningen av 'fork'?
> 
> I så fall får det bli som verb: grena.

Vi har använt "gren" och "grena" väldigt länge. Det användes t.ex. i
översättningen av tar 1.12 i början av 1997.

Hur vedertaget det är idag vågar jag inte riktigt säga. För mig känns
det helt självklart nu, men jag är nog färgad av att jag sett det i de
här sammanhangen så länge.

Jag tror inte det vore någon bra idé att byta så länge inte något
annat HELT KLART blir vedertaget ISTÄLLET. Och någon sådan kandidat
kan jag inte se idag.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.