Re: Svensk översättning av Sylpheed

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2004-12-10 12:28:55

Tomas Gradin skrev:
> > > #: src/folderview.c:1774
> > > msgid ""
> > > "Input the name of new folder:\n"
> > > "(if you want to create a folder to store subfolders,\n"
> > > " append `/' at the end of the name)"
> > > msgstr ""
> > > "Skriv in namnet på den nya mappen:\n"
> > > "(om du vill skapa en mapp som skall innehålla undermappar,\n"
> > > " lägg till \"/\" vid slutet av namnet)"
> > 
> > Jag tror man säger _på_ slutet på svenska.
> 
> Nej man säger "i slutet av namnet" :) "På slutet" är oftast en tidsangivelse.
> 
> Du skulle väl inte gärna säga "på början av namnet"?

Det skulle jag inte, nej. 'I' är ju helt rätt. Smisk på
slutet ska jag ha för att jag luras så...


> > > #: src/mainwindow.c:479
> > > msgid "/_File/_Work offline"
> > > msgstr "/_Arkiv/Arbeta _offline"
> > 
> > 'Arbeta frånkopplad'.
> 
> Vad är i så fall motsatsen? Tillkopplad? Jag föreslår "nerkopplad" i stället.
> 
> Eller kanske "arbeta avkopplad"? :-)

Den var skön! :-)

> > > #: src/mainwindow.c:536
> > > msgid "/_View/E_xpand all threads"
> > > msgstr "/_Visa/E_xpandera alla trådar"
> > > 
> > > #: src/mainwindow.c:537
> > > msgid "/_View/Co_llapse all threads"
> > > msgstr "/_Visa/Ko_llapsa alla trådar"
> > 
> > Ett alternativ är 'vik ut' och 'vik in' alla trådar.
> 
> "Vik ut" ger lätt lite olämpliga associationer :)

Heh, det var just utvikningstidningar jag tänkte på -- ja,
själva tekniken alltså; inte de "olämpliga associationerna".

> Jag brukar säga "fäll in" och "fäll ut".

Det verkar mer lämpligt.

> > > #: src/message_search.c:121 src/summary_search.c:201
> > > msgid "Case sensitive"
> > > msgstr "Skiftlägeskänslig"
> > 
> > Skulle man kunna korta ner det här till 'skiftkänslig' med
> > fullgod begriplighet?
> 
> Varför?

Det är kortare och vackrare.

> > > #: src/prefs_common.c:1920
> > > msgid "Grab input while entering a passphrase"
> > > msgstr "Håll fokus under inskrivning av lösenfas"
> > 
> > Man skulle kunna översätta det till 'lås fokus...' för en
> > antydan om vad det är bra för.
> 
> Jag föreslår i stället "behåll fokus...".
> 
> Vad är en "lösenfas" för något förresten?

Aha, 'lås fokus under lösenfasen'. Korta... aj! slå mig inte. :-)

> > > #: src/summaryview.c:387
> > > msgid "No."
> > > msgstr "Nr."
> > 
> > Jag vet inte hur det är med 'no.' på engelska, men på svenska
> > ska inte förkortningen 'nr' ha en punkt efter sig, eftersom
> > man inte utelämnat några bokstäver på slutet.
> 
> Det är en förkortning. Förkortningar kan mycket väl ha punkter efter sig, 
> oavsett var i ordet bortplockningen av bokstäver har skett.

Det var nytt för mig. Är du säker på det. Ordlistan
listar 'nr' (utan punkt) med 'n:r' som alternativ.
Förkortningsreformen (om man kan tala om en sådan) har väl
snarare förespråkat att man tar bort punkter (eventuellt
ersätter dem med halva blanksteg), och inte att man sätter
dit nya punkter på obefogade ställen.

> > Möjligen kan man ha ett kolon i mitten (n:r) på samma sätt som is
> > 'sankt' (s:t).
> 
> Har du någonsin sett någon skriva "N:r"?

Periodiska tidningar, typ Året runt, har det ibland på
framsidan. (Jag vet dock inte om det stämmer för just Året
runt.) Google på n:r gav träff för Fänrik Ståls sägner,
Radio-Amatören, DAST-magazine och Ord & Bild (samt en bunt
blanketter). Det ser stiligt ut på framsidor, men i löpande
text är det nog inte så vanligt.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.