Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2004-10-04 14:22:04

Jan D. skrev:
> G "Content-Type: text/plain; charset=3Diso-8859-1\n"
> N "Content-Type: text/plain; charset=3Dutf-8\n"
> 
> Diffen innehåller inte UTF8, det är ISO-8859-1 för hela slanten.

Stämmer bra. :-) Den gamla översätningen av binutils är
i iso-8859-1 och den nya är i utf-8, men det blev onödigt
mycket utdata från podiff då. Dessutom orkade jag inte
fundera ut hur jag skulle ställa om mitt mejlprogram
till utf-8. Så diffen är gjord mot enkopia omkodad till
iso-8859-1.

> Det finns på flera ställen in-fil och ut-fil. Det bör vara infil och 
> utfil.
> I princip bör "-" bara förekomma efter förkortning eller utländskt ord,
> ex. BDF-fil, dll-fil,

Jag ändrar alla in-fil och ut-fil till infil respektive utfil.

> "Utan katalognamn" är lite kryptiskt, kanske "Ta bort katalognamn".

Jag ändrar till "Visa inte katalognamn" (i analogi med
"Visa funktionsnamn" i samma hjälptext).

> N msgid "BFD header file version %s\n"
> N msgstr "BFD-huvud-fil version %s\n"
> 
> BFD-huvudfil

Ändrar alla huvud-fil och stubb-fil till huvudfil respektive
stubbfil.

>  msgid "debug_start_block: no current block"
> G msgstr "debug_start_block: inget aktuellt block"
> N msgstr "debug_start_block: inget aktuell block"
> 
>  #: debug.c:960
>  msgid "debug_end_block: no current block"
> G msgstr "debug_end_block: inget aktuellt block"
> N msgstr "debug_end_block: inget aktuell block"
> 
> Här är den gamla översättningen grammatiskt korrekt.

Fixat.

> stubbfil.
[...]
> huvudfil.
> 
> Det finns fler exempel med ...-fil, men jag kommenterar inte alla 
> enskilda
> fall.

Fixat enligt ovan.

>  #: dlltool.c:3248
>  msgid "  -b --base-file <basefile> Read linker generated base 
> file.\n"
> G msgstr "  -b --base-file <basfil>  Läs den länkargenererade 
> basfilen.\n"
> N msgstr "  -b --base-file <basfil>  Läs den länkar-genererade 
> basfilen.\n"
> 
> Jag skulle sagt länkgenererade.

Det låter bra. Jag ändrar den och ytterligare en
'länkargenererade' till 'länkgenererade', samt ett
'länkarkommandot' till 'länkkommandot'.

> N msgid ""
> N "  -n --no-delete      Keep temp files (repeat for extra 
> preservation).
> N msgstr ""
> N "  -n --no-delete      Behåll temp.-filer (repetera för ökat 
> antal).\n"
> 
> Antingen "temp-filer" (utan punkt) eller "temporärfiler". Jag föredrar
> det senare.

Ändrar till 'temoprärfiler'.

>  #: dllwrap.c:506
>  msgid "  --image-base <base>  Specify image base address\n"
> G msgstr "  --image-base <bas>   Ange bildens basadress\n"
> N msgstr "  --image-base <bas>   Ge bildens basadress\n"
> 
> Bild är tvetydigt. Avbild kanske?

Avblid blir bra. Ändrar.

>  msgid "  --def <deffile>    Name input .def file\n"
> G msgstr "  --def <deffil>     Namnge .def-indatafilen\n"
> N msgstr "  --def <deffil>     Välj in-.def-fil\n"
> 
>  #: dllwrap.c:517
>  msgid "  --output-def <deffile> Name output .def file\n"
> G msgstr "  --output-def <deffil> Namnge .def-utdatafilen\n"
> N msgstr "  --output-def <deffil> Välj ut-.def-fil\n"
> 
> Den gamla översättningen är tydligare, det blir för många "-".

Ändrar till "Välj .def-infil" och "Välj .def-utfil".

>  #: ieee.c:791
>  msgid "BCD float type not supported"
> G msgstr "flyttalstyp BCD stöds inte"
> N msgstr "flyttalstyp BCD hanteras inte"
> 
> Eller "BCD flyttalstyp hanteras inte".

Hmm... tja, varför inte. Ändrar.

> N msgid " Convert an object file into a NetWare Loadable Module\n"
> N msgstr " Konvertera en objektfil till en inläsningsbar 
> NetWare-modul\n"
> 
> Eller "... en laddbar NetWare-modul".

Den gillar jag. Ändrar.

>  #: nlmconv.c:1213
>  msgid "set section alignment"
> G msgstr "sätt jämn gräns för sektion"
> N msgstr "sätt sektionslinjering"
> 
>  #: nlmconv.c:1228
>  msgid "set .nlmsections size"
> G msgstr "sätt storlek på .nlmsektionen"
> N msgstr "sätt .nlmsektions storlek"
> 
>  #: nlmconv.c:1316 nlmconv.c:1324 nlmconv.c:1333 nlmconv.c:1338
>  msgid "set .nlmsection contents"
> G msgstr "sätt inehåll i .nlmsektionen"
> N msgstr "sätt .nlmsektions innehåll"
> 
> Även här tycker jag den gamla är bättre. De två sista är nog inte
> grammatiskt korrekta. Det borde vara sektionens isåfall.

Ändrar tillbaks de två sista.

Jag ändrade alla översättningar av 'align(ment)' från
'jämn gräns' till 'linjer(a/ing)', men jag vet inte om det
blev bättre. Motiverade åsikter och förslag är välkomna.

>  #: nlmconv.c:1977
>  #, c-format
>  msgid "unresolved PC relative reloc against %s"
> G msgstr "olöst PC-relativ omlokalisering mot %s"
> N msgstr "ouppklarad programräknar-relativ omadressering mot %s"
> 
>  #: nlmconv.c:2041
>  #, c-format
>  msgid "overflow when adjusting relocation against %s"
> G msgstr "överspill vid justeringen av omlokalisering mot %s"
> N msgstr "överspill vid justeringen av omadressering mot %s"
> 
> "Relocation" behöver inte betyda omadressering. Det kan vara en
> omlokalisering som ändras till en ny omlokalisering. Adress blir det
> inte förrän man kör programmet. Som synes föredrar jag omlokalisering,
> framför omadressering av det skälet (många ställen).
> Inget "-" in programräknarrelativ.

Samma sak här. Jag ändrade alla översättningar
av 'relocate' från 'omlokalisera' till 'omadressera'.
Jag tror jag ska ändra tillbaks. 'Omlokalisera' har en viss
vedertagenhet i akademiskt språkbruk. Men jag tycker det
låter -- bökigt. Har andra några åsikter?

> Inget "-" in programräknarrelativ.

Fixat.

>  #: nm.c:568 readelf.c:5809 readelf.c:5845
>  #, c-format
> N msgid "<processor specific>: %d"
> N msgstr "<processor-specifik>: %d"
> N
> 
> processorspecifik

Ändrat här och på ett ställe till.

>  #: objcopy.c:2400
>  msgid "byte number must be non-negative"
> G msgstr "bytenummer får inte vara negativt"
> N msgstr "byte-nr får inte vara negativt"
> 
> 
>  #: objcopy.c:2856
>  msgid "byte number must be less than interleave"
> G msgstr "bytenummer måste vara mindre än antalet byte i intervallet"
> N msgstr "byte-nr måste vara mindre än antalet byte i intervallet"
> 
> Återigen föredrar jag den gamla översättningen.

Tillbakaändrat.

>  #: readelf.c:3015
>  msgid "Standalone App"
> G msgstr "Självständigt program"
> N msgstr "Självständig app."
> 
> Ditto. App är knappast någon vedertagen svensk förkortning.

Oj oj oj, hur har jag lyckats med det där? Ändrar _genast_
tillbaks.

>  #: readelf.c:5973
>  msgid "Failed to read in number of buckets\n"
> G msgstr "Misslyckades läsa in antalet hinkar\n"
> N msgstr "Lyckades inte läsa antal hinkar\n"
> 
> Dubbla mellanslag före hinkar.

Fixat

>  msgid ""
>  "\n"
>  "Hex dump of section '%s':\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
> G "Hexadecimal utskrift av sektion \"%s\":\n"
> N "Hex.utskrift av sektion \"%s\":\n"
> 
> Den gamla översättninge är bättre. Det ska i varje fall inte vara
> "Hex.utskrift", möjligen "Hexutskrift", men det är tydligare i den gamla
> översättningen.

Ändar tillbaks.

>  #: readelf.c:6682
>  #, c-format
>  msgid " Minimum Instruction Length: %d\n"
> G msgstr " minsta instruktionslängd:  %d\n"
> N msgstr " min.-instruktionslängd:   %d\n"
> 
> Väldigt konstigt med punkt före "-". Antingen min-instruktionslängd 
> (inte
> så bra tycker jag) eller minimiinstruktionslängd (för långt), eller
> låt den gamla stå kvar (bästa alternativet).

Ändar tillbaks.

Vissa ändringar jag gjort kan vara över två år gamla,
så jag mins inte hur jag tänkte då. Det verkar i alla
fall dumt nu.

>  #. Now display the statements.
>  #: readelf.c:6752
>  msgid ""
>  "\n"
>  " Line Number Statements:\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
> G " Radnummersatser:\n"
> N " Radnumersatser:\n"
> 
> Nummer stavas med två n.

Ändrar (dock inte till 'Radnnumersatser'). ;-)

>  #: readelf.c:8611
>  #, c-format
>  msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: %lu (%s)\n"
> G msgstr " <%d><%lx>: Förkortningsnummer: %lu (%s)\n"
> G
> G msgid "64-bit DWARF aranges are not supported yet.\n"
> G msgstr "64-bitars DWARF-a-intervall stöds inte än.\n"
> N msgstr " <%d><%lx>: Förk.-nummer: %lu (%s)\n"
> 
> "Förk.-nummer" är ganska otydligt. Den gamla översättningen är bättre.

Fxt. ;-)

>  #: resbin.c:538
>  msgid "dialog font point size"
> G msgstr "dialogtypsnittsstorlek"
> N msgstr "typsnittets punktstrolek i dialog"
> 
> storlek felstavad.

Rättat.

>  #: resbin.c:1056
>  #, c-format
>  msgid "unexpected fixed version signature %lu"
> G msgstr "oväntad fast versionssignatur %lu"
> N msgstr "oväntad fast versions-signatur %lu"
> 
> Gammla översättningen bättre.

Tillbakaändrat.

>  #: resrc.c:246
>  #, c-format
>  msgid "can't redirect stdout: `%s': %s"
> G msgstr "kan inte omdirigera standard ut: \"%s\": %s"
> N msgstr "kan inte omdirigera standard-ut: \"%s\": %s"
> 
> Ditto.

Återställt.

>  #: resrc.c:608
>  #, c-format
>  msgid "%s: read of %lu returned %lu"
> G msgstr "%s: läsning av %lu byte gav %lu"
> N msgstr "%s: läsnin av %lu byte gav %lu"
> 
> Ett g föll bort från läsning.

Ditsatt.

>  #: resrc.c:1018
>  #, c-format
>  msgid "icon file `%s' does not contain icon data"
> G msgstr "ikonfil \"%s\" innehåller inte ikondata"
> N msgstr "ikon-fil \"%s\" innehåller inte ikondata"
> 
> Gammla översättningen bättre.

Slank med i rättningen av stubb- och huvud-filer.

> N msgid ""
> N " The options are:\n"
> N " -q --quick    (Obsolete - ignoerd)\n"
> N " -n --noprescan  Do not perform a scan to convert commons into 
> defs\n"
> N " -d --debug    Display information about what is being done\n"
> N " -h --help    Display this information\n"
> N " -v --version   Print the program's version number\n"
> N msgstr ""
> N " Flaggorna är:\n"
> N " -q --quick    (Utgått - ignoereras)\n"
> N " -n --noprescan  Gör inte sök-och-ersätt från commons till defs\n"
> N " -d --debug    Visa information om vad som händer\n"
> N " -h --help    Visa denna hjälp\n"
> N " -v --version   Visa programets versionsinformation\n"
> 
> Visserligen stavfel i originalet, men ignoreras kan nog stavas rätt
> i översättningen.

Rättat. Det var ju ett riktigt lustigt samanträffande.
Jag tar med det (deras stavfel) i den felrapport jag ska
skicka till gnu senare.

>  #. Otherwise, we give up.
>  #: windres.c:655
>  #, c-format
>  msgid "can not determine type of file `%s'; use the -I option"
> G msgstr "kan inte fastställa filtyp på fil \"%s\"; använd flagga -I"
> N msgstr "kan inte fastställa \"%s\":s filtyp; använd flagga -I"
> 
> Jag skulle nog skrivit "kan inte fastställa filtyp på \"%s\", ...".

Den var bra. Ändrar.

>  #: windres.c:694
>  msgid ""
>  "FORMAT is one of rc, res, or coff, and is deduced from the file 
> name\n"
>  "extension if not specified. A single file name is an input file.\n"
>  "No input-file is stdin, default rc. No output-file is stdout, 
> default rc.\n"
>  msgstr ""
> G "FORMAT är någon av rc, res eller coff, och härleds från 
> filnamnsändelsen\n"
> G "om det inte anges. Ett ensamt filnamn är en indatafil. Ingen 
> indatafil\n"
> G "betyder standard in, med format rc. Ingen utdatafil betyder 
> standard ut,\n"
> N "FORMAT är något av rc, res eller coff, och härleds från 
> filändelsen\n"
> N "om det inte har valts. Ett ensamt filnamn är en in-fil. Ingen\n"
> N "in-fil betyder standard-in, med format rc. Ingen ut-fil betyder 
> standard-ut,
>  "med format rc.\n"
> 
> Den gammla översättningen är bättre.

Jag har ändrat till:
"FORMAT är ett av rc, res eller coff, och härleds från filändelsen\n"
"om det inte anges. Ett ensamt filnamn är en infil. Ingen infil\n"
"betyder standard in, med format rc. Ingen utfil betyder standard ut,\n"
"med format rc.\n"


Stort tack för granskningen!


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.