Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-10-04 11:37:08

 > >  #: addr2line.c:77
 > > N msgid ""
 > > N " The options are:\n"
 > > N " -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
 > > N " -e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)\n"
 > 
 > > N " Flaggorna är:\n"
 > > N " -b --target=<bfdnamn> Sätt formatet på binärfilen\n"
 > > N " -e --exe=<körfil>   Sätt in-filens namn (standard är a.out)\n"
 > 
 > Ordet "set" är lite lurigt, det finns inte en översättning som passar
 > överallt. Här känns "sätt" lite konstigt tycker jag. Vad sägs om
 > "välj" eller "ange"?

"Välj" passar inte här. "Ange" blir bäst.

 > >  #: ar.c:635
 > >  msgid "Value for `N' must be positive."
 > > G msgstr "Argument till \"N\" måste vara positivt."
 > > N msgstr "\"N\":s argument måste vara positivt."
 > 
 > Var det verkligen en förbättring? Var det något vi diskuterade sist,
 > eller varför har du ändrat?

I gamla översättningen borde det i vilket fall som helst vara "argumentet".

 > >  #: ar.c:1285
 > >  #, c-format
 > >  msgid "no entry %s in archive %s!"
 > > G msgstr "ingen post %s i arkiv %s!"
 > > N msgstr "ingen %s i arkiv %s!"
 > 
 > Och samma sak här, varför har du ändrat?

Ett fel till i gamla, ska vara "arkivet".

 > >  #: coffdump.c:541 srconv.c:2052 sysdump.c:831
 > >  msgid "no input file specified"
 > > G msgstr "ingen indatafil angavs"
 > > N msgstr "ingen in-fil valdes"
 > 
 > "Indatafil" eller "infil" går bra båda delarna, men något bindestreck
 > vill jag inte ha!

Instämmer.

 > >  #: windres.c:896
 > > N msgid "Option -I is deprecated for setting the input format,
 > > N msgstr "Flagga -I för att välja in-format har utgått,

Och, mina herrar, ni måste använda bestämd form! "Flaggan -I" etc.

 > >  #: dllwrap.c:508
 > >  msgid "  --dry-run  Show what needs to be run\n"
 > > G msgstr "  --dry-run Gör inget annat än att visa vad som måste 
köras\n"

 > Varför tillägget "Gör inget annat än att"?

Det klassiska översättningsmisstaget att "förbättra" originalet.

 > >  #: dllwrap.c:802
 > >  msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
 > > G msgstr "Ange minst en av flaggorna -o eller --dllname"
 > > N msgstr "Tillför minst en av flaggorna -o eller --dllname"
 > 
 > Jag skulle nog varit lite närmar orginalet, och skrivit "(Du) måste
 > ange ..." istället för "Tillför ...".

"Minst en av flaggorna -o och --dllname måste anges"

Eventuellt någon variant på "förse", men jag tycker ange fungerar bäst här.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.