Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-10-04 15:24:28

 > >  #: dlltool.c:3248
 > >  msgid "  -b --base-file <basefile> Read linker generated base 
 > > file.\n"
 > > G msgstr "  -b --base-file <basfil>  Läs den länkargenererade 
 > > basfilen.\n"
 > > N msgstr "  -b --base-file <basfil>  Läs den länkar-genererade 
 > > basfilen.\n"
 > > 
 > > Jag skulle sagt länkgenererade.
 > 
 > Det låter bra. Jag ändrar den och ytterligare en
 > 'länkargenererade' till 'länkgenererade', samt ett
 > 'länkarkommandot' till 'länkkommandot'.

Nej, nej, nej! :)

Det ska vara "länkargenererade", eftersom den är genererad av länkaren. 
Däremot blir "länkkommandot" bra. Länkaren är ju per definition ett kommando, 
så "länkarkommandot" är en pleonasm.

 > > Antingen "temp-filer" (utan punkt) eller "temporärfiler". Jag föredrar
 > > det senare.
 > 
 > Ändrar till 'temoprärfiler'.

Det hoppas jag du inte gör :)

 > >  #: ieee.c:791
 > >  msgid "BCD float type not supported"
 > > G msgstr "flyttalstyp BCD stöds inte"
 > > N msgstr "flyttalstyp BCD hanteras inte"
 > > 
 > > Eller "BCD flyttalstyp hanteras inte".
 > 
 > Hmm... tja, varför inte. Ändrar.

Äh! Det var ju bra, men bestämd form ska det vara:

"Flyttalstypen BCD hanteras inte."

Annars måste det bli bindestreck:

"BCD-flyttalstypen hanteras inte."

 > >  #: nlmconv.c:1213
 > >  msgid "set section alignment"
 > > G msgstr "sätt jämn gräns för sektion"
 > > N msgstr "sätt sektionslinjering"
 > > 
 > >  #: nlmconv.c:1228
 > >  msgid "set .nlmsections size"
 > > G msgstr "sätt storlek på .nlmsektionen"
 > > N msgstr "sätt .nlmsektions storlek"
 > > 
 > >  #: nlmconv.c:1316 nlmconv.c:1324 nlmconv.c:1333 nlmconv.c:1338
 > >  msgid "set .nlmsection contents"
 > > G msgstr "sätt inehåll i .nlmsektionen"
 > > N msgstr "sätt .nlmsektions innehåll"
 > > 
 > > Även här tycker jag den gamla är bättre. De två sista är nog inte
 > > grammatiskt korrekta. Det borde vara sektionens isåfall.
 > 
 > Ändrar tillbaks de två sista.

".nlmsection" är ju ett namn i originalet, och borde egentligen inte 
översättas. Ordet ".nlmsektionen" ser mycket märkligt ut.

Sen har vi "sätt" där igen, borde nog vara "ange" i stället.

 > Jag ändrade alla översättningar av 'align(ment)' från
 > 'jämn gräns' till 'linjer(a/ing)', men jag vet inte om det
 > blev bättre. Motiverade åsikter och förslag är välkomna.

Hmm, jag håller med om att "jämn gräns" inte blev så bra. Det är inte 
begripligt helt enkelt.

Men linjering? Jag tänker på linjerat papper :-)

Kanske "justering" i stället?

 > Samma sak här. Jag ändrade alla översättningar
 > av 'relocate' från 'omlokalisera' till 'omadressera'.
 > Jag tror jag ska ändra tillbaks. 'Omlokalisera' har en viss
 > vedertagenhet i akademiskt språkbruk. Men jag tycker det
 > låter -- bökigt. Har andra några åsikter?

Relokering!? Ett utmärkt ord som väl passar in i svenska böjningsmönster :-)

 > >  #: readelf.c:5973
 > >  msgid "Failed to read in number of buckets\n"
 > > G msgstr "Misslyckades läsa in antalet hinkar\n"
 > > N msgstr "Lyckades inte läsa antal hinkar\n"
 > > 
 > > Dubbla mellanslag före hinkar.
 > 
 > Fixat

Vet inte om jag sagt det innan men jag tycker inte om översättningen 
"hinkar". Jag vill hellre ha "behållare" eller något liknande.

 > Jag har ändrat till:
 > "FORMAT är ett av rc, res eller coff, och härleds från filändelsen\n"
 > "om det inte anges. Ett ensamt filnamn är en infil. Ingen infil\n"
 > "betyder standard in, med format rc. Ingen utfil betyder standard ut,\n"
 > "med format rc.\n"

Bra, förutom att det ska vara "med formatet rc".

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.