Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-10-02 11:31:08

2004-10-01 kl. 20.29 skrev Tommy Pettersson:

> Hej hopp!
>
> Under de kommande sex månaderna hoppas jag ha tillräckligt
> med tid över för att kunna ägna mig åt lite översättande
> (och granskande) igen. Vi får se om jag hinner klart
> med gas under den tiden. Till att börja med har jag en
> uppdatering av binutils. Den är så fasligt lång, så jag
> nöjer mig med att bifoga diffen. Hela filen finns att hämta
> på http://81.216.50.98/ för den som vill.


G "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
N "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"

Diffen innehåller inte UTF8, det är ISO-8859-1 för hela slanten.

N msgid ""
N " The options are:\n"
N " -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
N " -e --exe=<executable> Set the input file name (default is 
a.out)\n"
N " -s --basenames     Strip directory names\n"
N " -f --functions     Show function names\n"
N " -C --demangle[=style] Demangle function names\n"
N " -h --help       Display this information\n"
N " -v --version      Display the program's version\n"
N "\n"
N msgstr ""
N " Flaggorna är:\n"
N " -b --target=<bfdnamn> Sätt formatet på binärfilen\n"
N " -e --exe=<körfil>   Sätt in-filens namn (standard är a.out)\n"
N " -s --basenames     Utan katalognamn\n"
N " -f --functions     Visa funktionsnamn\n"
N " -C --demangle[=stil]  Avkoda manglade funktionsnamn\n"
N " -h --help       Visa denna hjälp\n"
N " -v --version      Visa programmets versionsinformation\n"
N "\n"


Det finns på flera ställen in-fil och ut-fil. Det bör vara infil och 
utfil.
I princip bör "-" bara förekomma efter förkortning eller utländskt ord,
ex. BDF-fil, dll-fil,
"Utan katalognamn" är lite kryptiskt, kanske "Ta bort katalognamn".

N msgid "BFD header file version %s\n"
N msgstr "BFD-huvud-fil version %s\n"

BFD-huvudfil

  msgid "debug_start_block: no current block"
G msgstr "debug_start_block: inget aktuellt block"
N msgstr "debug_start_block: inget aktuell block"

  #: debug.c:960
  msgid "debug_end_block: no current block"
G msgstr "debug_end_block: inget aktuellt block"
N msgstr "debug_end_block: inget aktuell block"

Här är den gamla översättningen grammatiskt korrekt.

  msgid "bfd_open failed open stub file: %s"
G msgstr "bfd_open misslyckades att öppna stubbfil: %s"
N msgstr "bfd_open lyckades inte öppna stubb-fil: %s"

  #: dlltool.c:2381
  #, c-format
  msgid "Creating stub file: %s"
G msgstr "Skapar stubbfil: %s"
N msgstr "Skapar stubb-fil: %s"

stubbfil.

  msgid "failed to open temporary head file: %s"
G msgstr "misslyckades att öppna temporär huvudfil: %s"
N msgstr "lyckades inte öppna temporär huvud-fil: %s"

huvudfil.

Det finns fler exempel med ...-fil, men jag kommenterar inte alla 
enskilda
fall.

  #: dlltool.c:3248
  msgid "  -b --base-file <basefile> Read linker generated base 
file.\n"
G msgstr "  -b --base-file <basfil>  Läs den länkargenererade 
basfilen.\n"
N msgstr "  -b --base-file <basfil>  Läs den länkar-genererade 
basfilen.\n"

Jag skulle sagt länkgenererade.

N msgid ""
N "  -n --no-delete      Keep temp files (repeat for extra 
preservation).
N msgstr ""
N "  -n --no-delete      Behåll temp.-filer (repetera för ökat 
antal).\n"

Antingen "temp-filer" (utan punkt) eller "temporärfiler". Jag föredrar
det senare.


  #: dllwrap.c:506
  msgid "  --image-base <base>  Specify image base address\n"
G msgstr "  --image-base <bas>   Ange bildens basadress\n"
N msgstr "  --image-base <bas>   Ge bildens basadress\n"

Bild är tvetydigt. Avbild kanske?


  msgid "  --def <deffile>    Name input .def file\n"
G msgstr "  --def <deffil>     Namnge .def-indatafilen\n"
N msgstr "  --def <deffil>     Välj in-.def-fil\n"

  #: dllwrap.c:517
  msgid "  --output-def <deffile> Name output .def file\n"
G msgstr "  --output-def <deffil> Namnge .def-utdatafilen\n"
N msgstr "  --output-def <deffil> Välj ut-.def-fil\n"

Den gamla översättningen är tydligare, det blir för många "-".

  #: ieee.c:791
  msgid "BCD float type not supported"
G msgstr "flyttalstyp BCD stöds inte"
N msgstr "flyttalstyp BCD hanteras inte"

Eller "BCD flyttalstyp hanteras inte".


N msgid " Convert an object file into a NetWare Loadable Module\n"
N msgstr " Konvertera en objektfil till en inläsningsbar 
NetWare-modul\n"

Eller "... en laddbar NetWare-modul".

  #: nlmconv.c:1213
  msgid "set section alignment"
G msgstr "sätt jämn gräns för sektion"
N msgstr "sätt sektionslinjering"


  #: nlmconv.c:1228
  msgid "set .nlmsections size"
G msgstr "sätt storlek på .nlmsektionen"
N msgstr "sätt .nlmsektions storlek"

  #: nlmconv.c:1316 nlmconv.c:1324 nlmconv.c:1333 nlmconv.c:1338
  msgid "set .nlmsection contents"
G msgstr "sätt inehåll i .nlmsektionen"
N msgstr "sätt .nlmsektions innehåll"

Även här tycker jag den gamla är bättre. De två sista är nog inte
grammatiskt korrekta. Det borde vara sektionens isåfall.


  #: nlmconv.c:1977
  #, c-format
  msgid "unresolved PC relative reloc against %s"
G msgstr "olöst PC-relativ omlokalisering mot %s"
N msgstr "ouppklarad programräknar-relativ omadressering mot %s"

  #: nlmconv.c:2041
  #, c-format
  msgid "overflow when adjusting relocation against %s"
G msgstr "överspill vid justeringen av omlokalisering mot %s"
N msgstr "överspill vid justeringen av omadressering mot %s"

"Relocation" behöver inte betyda omadressering. Det kan vara en
omlokalisering som ändras till en ny omlokalisering. Adress blir det
inte förrän man kör programmet. Som synes föredrar jag omlokalisering,
framför omadressering av det skälet (många ställen).
Inget "-" in programräknarrelativ.

  #: nm.c:568 readelf.c:5809 readelf.c:5845
  #, c-format
N msgid "<processor specific>: %d"
N msgstr "<processor-specifik>: %d"
N

processorspecifik


  #: objcopy.c:2400
  msgid "byte number must be non-negative"
G msgstr "bytenummer får inte vara negativt"
N msgstr "byte-nr får inte vara negativt"


  #: objcopy.c:2856
  msgid "byte number must be less than interleave"
G msgstr "bytenummer måste vara mindre än antalet byte i intervallet"
N msgstr "byte-nr måste vara mindre än antalet byte i intervallet"

Återigen föredrar jag den gamla översättningen.


  #: readelf.c:3015
  msgid "Standalone App"
G msgstr "Självständigt program"
N msgstr "Självständig app."

Ditto. App är knappast någon vedertagen svensk förkortning.


  #: readelf.c:5973
  msgid "Failed to read in number of buckets\n"
G msgstr "Misslyckades läsa in antalet hinkar\n"
N msgstr "Lyckades inte läsa antal hinkar\n"

Dubbla mellanslag före hinkar.

  msgid ""
  "\n"
  "Hex dump of section '%s':\n"
  msgstr ""
  "\n"
G "Hexadecimal utskrift av sektion \"%s\":\n"
N "Hex.utskrift av sektion \"%s\":\n"

Den gamla översättninge är bättre. Det ska i varje fall inte vara
"Hex.utskrift", möjligen "Hexutskrift", men det är tydligare i den gamla
översättningen.


  #: readelf.c:6682
  #, c-format
  msgid " Minimum Instruction Length: %d\n"
G msgstr " minsta instruktionslängd:  %d\n"
N msgstr " min.-instruktionslängd:   %d\n"

Väldigt konstigt med punkt före "-". Antingen min-instruktionslängd 
(inte
så bra tycker jag) eller minimiinstruktionslängd (för långt), eller
låt den gamla stå kvar (bästa alternativet).

  #. Now display the statements.
  #: readelf.c:6752
  msgid ""
  "\n"
  " Line Number Statements:\n"
  msgstr ""
  "\n"
G " Radnummersatser:\n"
N " Radnumersatser:\n"

Nummer stavas med två n.


  #: readelf.c:8611
  #, c-format
  msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: %lu (%s)\n"
G msgstr " <%d><%lx>: Förkortningsnummer: %lu (%s)\n"
G
G msgid "64-bit DWARF aranges are not supported yet.\n"
G msgstr "64-bitars DWARF-a-intervall stöds inte än.\n"
N msgstr " <%d><%lx>: Förk.-nummer: %lu (%s)\n"

"Förk.-nummer" är ganska otydligt. Den gamla översättningen är bättre.

  #: resbin.c:538
  msgid "dialog font point size"
G msgstr "dialogtypsnittsstorlek"
N msgstr "typsnittets punktstrolek i dialog"

storlek felstavad.


  #: resbin.c:1056
  #, c-format
  msgid "unexpected fixed version signature %lu"
G msgstr "oväntad fast versionssignatur %lu"
N msgstr "oväntad fast versions-signatur %lu"

Gammla översättningen bättre.

  #: resrc.c:246
  #, c-format
  msgid "can't redirect stdout: `%s': %s"
G msgstr "kan inte omdirigera standard ut: \"%s\": %s"
N msgstr "kan inte omdirigera standard-ut: \"%s\": %s"

Ditto.

  #: resrc.c:608
  #, c-format
  msgid "%s: read of %lu returned %lu"
G msgstr "%s: läsning av %lu byte gav %lu"
N msgstr "%s: läsnin av %lu byte gav %lu"

Ett g föll bort från läsning.

  #: resrc.c:1018
  #, c-format
  msgid "icon file `%s' does not contain icon data"
G msgstr "ikonfil \"%s\" innehåller inte ikondata"
N msgstr "ikon-fil \"%s\" innehåller inte ikondata"

Gammla översättningen bättre.

N msgid ""
N " The options are:\n"
N " -q --quick    (Obsolete - ignoerd)\n"
N " -n --noprescan  Do not perform a scan to convert commons into 
defs\n"
N " -d --debug    Display information about what is being done\n"
N " -h --help    Display this information\n"
N " -v --version   Print the program's version number\n"
N msgstr ""
N " Flaggorna är:\n"
N " -q --quick    (Utgått - ignoereras)\n"
N " -n --noprescan  Gör inte sök-och-ersätt från commons till defs\n"
N " -d --debug    Visa information om vad som händer\n"
N " -h --help    Visa denna hjälp\n"
N " -v --version   Visa programets versionsinformation\n"

Visserligen stavfel i originalet, men ignoreras kan nog stavas rätt
i översättningen.


  #. Otherwise, we give up.
  #: windres.c:655
  #, c-format
  msgid "can not determine type of file `%s'; use the -I option"
G msgstr "kan inte fastställa filtyp på fil \"%s\"; använd flagga -I"
N msgstr "kan inte fastställa \"%s\":s filtyp; använd flagga -I"

Jag skulle nog skrivit "kan inte fastställa filtyp på \"%s\", ...".


  #: windres.c:694
  msgid ""
  "FORMAT is one of rc, res, or coff, and is deduced from the file 
name\n"
  "extension if not specified. A single file name is an input file.\n"
  "No input-file is stdin, default rc. No output-file is stdout, 
default rc.\n"
  msgstr ""
G "FORMAT är någon av rc, res eller coff, och härleds från 
filnamnsändelsen\n"
G "om det inte anges. Ett ensamt filnamn är en indatafil. Ingen 
indatafil\n"
G "betyder standard in, med format rc. Ingen utdatafil betyder 
standard ut,\n"
N "FORMAT är något av rc, res eller coff, och härleds från 
filändelsen\n"
N "om det inte har valts. Ett ensamt filnamn är en in-fil. Ingen\n"
N "in-fil betyder standard-in, med format rc. Ingen ut-fil betyder 
standard-ut,
  "med format rc.\n"

Den gammla översättningen är bättre.


Bra jobbat.

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.