Re: Red Hat-installationen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-16 01:16:06

Sven.David@swe.xerox.com wrote:
> Linux med litet eller stort L? Linux-installation eller
> linuxinstallation? Jag föredrar "linuxinstallation" eftersom det blir löjligt
> att hela tiden skriva linux som ett namn och tvingas sammanskriva med
> bindestreck. Synpunkter?
> 
> # Jag håller med. Folk som bor i Halmstad är halmstadbor, tycker en
> språkpurist som Stefan Andhé. Anders Lotsson i Computer Sweden tycker
> tvärtom att det skall heta Halmstadbor. Jag tycker att man kan följa
> hans råd i mycket, men inte i detta.

Jag tolkar det som att du också vill ha det till "linuxinstallation".
Trevligt. :)


> Formatera eller formattera? Jag har sett båda stavningar...
> Personligen är jag en anhängare av "formatera" med bara ett t.
> 
> # Formatera.

Bra. Då är det avklarat en gång för alla. Jag är rent ut sagt förvånad
över hur många gånger jag har sett "formatterar", men jag antar att folk
översätter "formatting" rakt av, och glömmer att det finns ett svenskt
substantiv (format) som man bör göra verb av enligt reglerna i svenskan.
Bara en tanke...
Men jag var osäker och kunde varken hitta det hos Dataterm eller på
Görans sida så jag frågade istället (Göran, kanske en bra term att lägga
in?).


> Online Help?
>     Online-hjälp?
> 
> # Eftersom det inte rör sig om ett hjälpsystem kanske man kan prova med
> "beskrivande text" eller "förklaring".

Kanske. Men då går lite av nyansen i orginalet förlorad. Vad jag menar
är att i orginalet hade de lika gärna kunnat skriva bara "Help". Ändå
skrev de "Online Help". Jag tycker därför att man bör använda någon form
av detta i översättningen.
Å andra sidan, som Göran sa, så hittar man ofta termen "online" i
svenska översättningar också. Det räcker med att ta en titt på en
aktuell svensk variant av MS Office, Adobe Photoshop eller liknande
program så hittar man "Online-hjälp" eller varianter på detta under
menyn "Hjälp". Därför mitt förslag med "online-hjälp".
Och det rör sig faktiskt om ett hjälpsystem - ett man alltid kan ha
synligt under installationen, som byter innehåll beroende på vilket steg
i installationen man är i, och som ger en mer utförlig förklaring av de
värden som efterfrågas än vad man bara får från fältens "etiketter".


> XYZ Configuration
>     "XYZ-konfiguration"? Eller "Konfiguration av XYZ"?
>     Dessa texter kommer att hamna som rubriker.
>     Vilka översättningar blir bäst? Jag vill gärna vara konsekvent...
> 
> # Konfigurera XYZ
> Gör om till verb, undvik passivsjuka och substantivsjuka.

Lite samma sak här som innan - jag tycker att det är att modifiera
språkvalet i orginalet lite väl mycket. Det står inte "Configure XYZ" i
orginalet, utan "XYZ Configuration".
Det finns säkert folk som noga har tänkt igenom språkvalet (man hoppas
ju iaf) på Redhat i det här fallet, mycket folk som har haft åsikter och
slutligen någon som har beslutat vad det ska stå i deras
installationsprogram (säkert inte alla obskyra meddelanden, men de som
syns mest, som exempelvis det här).
Då finns det, enligt min mening, ingen anledning att riva upp detta och
göra någonting annat när man gör en översättning och när det inte finns
några språkmässiga hinder. Det är en översättning och ingen
skönskrivning, och man bör bevara orginalets form om det går.
Detta har varit policyn innan, och jag tycker att det är en bra sådan.
Annars skulle man som programförfattare aldrig kunna lita på hur
översättningar till andra språk förhöll sig mot orginalet.

Däremot ansåg jag att både "konfiguration av XYZ" och
"xyx-konfiguration" är nästan identiska till orginalet. Men jag tror att
det får bli "xyz-konfiguration". Som Richard sa - det är betydligt
lättare att läsa om man ska skumma igenom informationen.


> eller Nätverksinställningar, XYZ-inställningar,
> Bildskärmsinställningar,...

"Inställningar" förknippar jag med engelskans "settings". Så jag är inte
säker på om det är en bättre översättning av "configuration" än
"konfiguration".
Dessutom tycker jag att det finns en viss nyansskillnad - man
konfigurerar när man installerar, och man ändrar inställningar i något
som redan är installerat. Båda termerna kan givetvis användas om båda
sakerna, men jag upplever att det är vanligt att man delar upp det på
det sättet.


> Det har tidigare sagts att vi bör låna av M$ eftersom det är deras
> proselyter vi försöker frälsa. (Fast det sas inte på det sättet.)

Jag håller med dig. Finns det en term som används i andra översättningar
(exempelvis Windows) så ska vi ju använda samma översättningar som dem
när vi översätter. Därmed inte sagt att vi ska kopiera deras val för
allting - de har haft ett annat orginal, och andra termer, att översätta
ifrån. Men har de utgått från en viss term och gjort en översättning av
denna så tycker jag inte att det finns en anledning för oss att
översätta sagd term annorlunda i samma sammanhang - konsistens är bra.

Men jag tycker, som sagt, att orginalets form bör gå före, så långt det
är möjligt. Det är när man är lite mer tveksam om "översättbarheten" som
man kan ta sig lite mer friheter.


> XYZ Selection
>     "Val av XYZ" har jag översatt det med generellt. Synpunkter? Är
>     "XYZ-val" att föredra?
> 
>     Exempel:
>     Language Selection   Språkval
>     Mouse Selection     Val av mus
> 
> # Aktivera igen! Välja mus (el. pekdon!), välja språk, ...

Samma som ovan. Jag tycker att det är onödigt att göra verb av det hela,
när det inte är det i orginalet.


> Finish?
>     Avsluta? Verkställ?
>     Den "avslutande" knappen i en guide (wizard). Jag föredrar "avsluta",
>     trots att det även kan vara översättningen av "Exit".
> 
> # M$ säger "Klar", tror jag (jag använder huvudsakligen enkelska)

Bra poäng. Men samtidigt är jag osäker på om det är en så lyckad
översättning i detta fallet. "Finish" på en knapp kan lika gärna betyda
att "klicka här så slutförs installationen" och inte "klicka här så är
installationen klar".
Hmm... där har vi det kanske. "Slutför"...


> SMCC made Ultra machines?
>     Detta förekommer på ett ställe.
>     "On SMCC made Ultra machines floppy booting probably does not work"
>     Någon som har en aning? Rör det sig om maskiner från tillverkaren(?)
>     SMCC?
> 
> # Sun har alltid offentliggjort ritningarna till sina processorer, och jag *tror* att SMCC-maskin har både processor och moderkort från SMCC.

Okej.


> "Summary: "
>     Bästa lösningen jag har kommit på hittills är "Beskr. : " men att säga
>     att jag är nöjd med denna är att ljuga ordentligt.
> 
> # Duger för mig. Synnerligen begripligt även för lekmannen.

Okej.


> Dead keys?
>     Döda tangenter?
> 
> # Döda tangenter är en vedertagen term, men likafullt obegriplig. Det
> brukar röra sig om diakritika, men det termen är inte bättre den.

Richard föreslog "stumma tangenter" som jag tror att jag har hört förr.
Men jag är inte säker. Vilket blir bäst?> Master Boot Record (MBR)
>     Huvudboottabell (MBR)?
> 
> # Tja, varför inte.

=)


> Low Memory?
>     Ett felmeddelande. "Lite minne"?
> 
> # "Minne lågt" förekommer ofta, men det är ingen ursäkt. "Ont om minne"
> kanske är bättre.

Mycket bra. Tack.


Tack för hjälpen. =)

/Christian


Help fight the right to play DVD on Linux! http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.