RE: Red Hat-installationen

Sven.David_at_swe.xerox.com
Date: 2000-02-15 22:57:23

# Jag har tagit bort enstaka saker som jag inte har haft något att säga om. Mina kommentarer inleds med brädgård och avslutas ofta av styckemellanrum.

Linux med litet eller stort L? Linux-installation eller
linuxinstallation? Jag föredrar "linuxinstallation" eftersom det blir löjligt
att hela tiden skriva linux som ett namn och tvingas sammanskriva med
bindestreck. Synpunkter?

# Jag håller med. Folk som bor i Halmstad är halmstadbor, tycker en språkpurist som Stefan Andhé. Anders Lotsson i Computer Sweden tycker tvärtom att det skall heta Halmstadbor. Jag tycker att man kan följa hans råd i mycket, men inte i detta.

Formatera eller formattera? Jag har sett båda stavningar...
Personligen är jag en anhängare av "formatera" med bara ett t.

# Formatera.

Online Help?
	Online-hjälp? 

# Eftersom det inte rör sig om ett hjälpsystem kanske man kan prova med "beskrivande text" eller "förklaring".

Gateway?

# gateway, tråkigt nog.

XYZ Configuration
	"XYZ-konfiguration"? Eller "Konfiguration av XYZ"?
	Dessa texter kommer att hamna som rubriker.
	Vilka översättningar blir bäst? Jag vill gärna vara konsekvent...

# Konfigurera XYZ
Gör om till verb, undvik passivsjuka och substantivsjuka.

		Nätverkskonfiguration		Konfiguration av nätverk
# Konfigurera nätverk
eller Nätverksinställningar, XYZ-inställningar, Bildskärmsinställningar,...
Det har tidigare sagts att vi bör låna av M$ eftersom det är deras proselyter vi försöker frälsa. (Fast det sas inte på det sättet.)

	Authentication Configuration
		Autentiseringskonfiguration	Konfigiration av autentisering

# Normalt handlar autentisering om identitetskontroll (vilket möjligen inte skiljer sig så mycket från identifiering). Å andra sidan finns det ett behov av att hålla sig någorlunda nära originalet. Fler förslag?

XYZ Setup
	Samma här. "Configuration" och "Setup" används omväxlande. Jag har inte
	hittat något mönster...
	Jag har även översatt "Setup" med "konfiguration". Synpunkter?

# Någon gång kanske man kan se en skillnad, men jag tror inte att alla skulle vara överens om vilken den skulle vara. För mig (som numer är Win-användare på arbetet) är allting inställningar.

XYZ Selection
	"Val av XYZ" har jag översatt det med generellt. Synpunkter? Är
	"XYZ-val" att föredra?

	Exempel:
	Language Selection	Språkval
	Mouse Selection		Val av mus

# Aktivera igen! Välja mus (el. pekdon!), välja språk, ...

Finish?
	Avsluta? Verkställ?
	Den "avslutande" knappen i en guide (wizard). Jag föredrar "avsluta",
	trots att det även kan vara översättningen av "Exit".

# M$ säger "Klar", tror jag (jag använder huvudsakligen enkelska)
	

SMCC made Ultra machines?
	Detta förekommer på ett ställe.
	"On SMCC made Ultra machines floppy booting probably does not work"
	Någon som har en aning? Rör det sig om maskiner från tillverkaren(?)
	SMCC?

# Sun har alltid offentliggjort ritningarna till sina processorer, och jag *tror* att SMCC-maskin har både processor och moderkort från SMCC.

booting?
	bootande?
	Hur ska man översätta termen "booting" generellt? Är "bootande"
	accepterat? "Booting" i någon form kryllar det av i meddelandena, så
	jag skulle föredra att inte behöva skriva "booting" inom parentes
	efter en mera svensk term.

# Engång i tiden förfäktades termen "kallstart". "systemstart"? 'reboot' blir ju alltid "omstart".


"Summary: "
	Bästa lösningen jag har kommit på hittills är "Beskr. : " men att säga
	att jag är nöjd med denna är att ljuga ordentligt.

# Duger för mig. Synnerligen begripligt även för lekmannen.

Post install? Post install configuration?
	"Performing post install configuration..."
	Hur översätter man detta bäst?
	"Utför efterinstallationskonfiguration..."?

# "Ändrar inställningar efter installation"?

Dead keys?
	Döda tangenter?

# Döda tangenter är en vedertagen term, men likafullt obegriplig. Det brukar röra sig om diakritika, men det termen är inte bättre den.

Master Boot Record (MBR)
	Huvudboottabell (MBR)?

# Tja, varför inte.

Kernel parameters?
	Kernelparametrar?

# Vi talar ju faktiskt om linuxkärnan, solariskärnan osv, men kärnparametrar kan låta litet väl kärnfullt. Å andra sidan brukar parametrar vara något som skickas med, och det rör det sig väl ändå inte om här? Kärninställningar kanske också blir svårt, men bättre, tror jag.

Low Memory?
	Ett felmeddelande. "Lite minne"?

# "Minne lågt" förekommer ofta, men det är ingen ursäkt. "Ont om minne" kanske är bättre.

View?
	När man väljer tidszon kan man se en karta, och välja att titta närmare
	på en del av den.
	Se http://www.redhat.com/support/manuals/RHL-6.1-Manual/install-guide/s1-cd-rom-gui-time.html
	Bra översättning, någon? "Vy"?

# "Visa". För användaren blir det fasta ordet plus texten i vad-nu-en-drop-down-heter-på-svenska en order: "Visa världskarta", t.ex.

Horizontal Sync
	"Horisontell synk"? Kan man säga så?

# Jepp.

/David
-- 
David, sven.david@swe.xerox.com, +46 8 795 16 14
Consultant
Xerox Professional Services

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.