Re: Red Hat-installationen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-15 23:19:51

Richard Hult wrote:
> Hej, efter lite snabb skumning kommer ett par kommentarer:
> > Gateway?
> 
> Gateway behöver inte översättas, och bör ej översättas tycker jag.

Okej. Så får det bli.


> > XYZ Configuration
> >    "XYZ-konfiguration"? Eller "Konfiguration av XYZ"?
> 
> Rent generellt tycker jag att XYS-konfigurering är bättre eftersom
> man då lättare ser vad det egentligen står på raden.
> (Vänster-till-höger-språk och så.)

Håller med.


> > booting?
> >    bootande?
> >    Hur ska man översätta termen "booting" generellt? Är "bootande"
> >    accepterat? "Booting" i någon form kryllar det av i meddelandena, så
> >    jag skulle föredra att inte behöva skriva "booting" inom parentes
> >    efter en mera svensk term.
> 
> Uppstart kanske? Jag vet inte det exakta sammanhanget här.

Sammanhanget är termen "booting" i alla dess former. "to boot", "booting
process", "boot loader", "boot disk" etc.
Jag har översatt med "att boota", "bootprocessen", "bootladdare",
"bootdiskett" osv. för att vara konsekvent. Vad jag letade efter var en
bättre översättning, men som samtidigt gör att jag slipper skriva "att
starta (boota)", "startprocessen (booting process)", "startladdaren
(bootloader)", "startdiskett (bootdiskett)" osv. överallt för att
förtydliga.


> > Dead keys?
> >    Döda tangenter?
> 
> Har jag helt fel när jag förknippar "stumma tangenter" med det
> begreppet? Jag tycker mig ha sett det förut, men kan vara helt ute
> och cykla.

Du kan ha rätt. Det låter iaf mycket bättre än mitt alternativ. =)


> > Kernel parameters?
> >    Kernelparametrar?
> 
> Alternativt "Parametrar till kernel" (eller kärnan)

Nja... var det inte du som ville ha rak ordföljd?


> > View?
> >    När man väljer tidszon kan man se en karta, och välja att titta
> närmare
> >    på en del av den.
> 
> "Visa" kan fungera...


Givetvis! Tack!

 
> > Horizontal Sync
> >    "Horisontell synk"? Kan man säga så?
> 
> Ja

Skönt.


Tack för hjälpen.
/Christian


Help fight the right to play DVD on Linux! http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.