RE: Red Hat-installationen

Sven.David_at_swe.xerox.com
Date: 2000-02-16 10:43:38

> > XYZ Configuration
> >     "XYZ-konfiguration"? Eller "Konfiguration av XYZ"?
> >     Dessa texter kommer att hamna som rubriker.
> >     Vilka översättningar blir bäst? Jag vill gärna vara 
> konsekvent...
> > 
> > # Konfigurera XYZ
> > Gör om till verb, undvik passivsjuka och substantivsjuka.
> 
> Lite samma sak här som innan - jag tycker att det är att modifiera
> språkvalet i orginalet lite väl mycket. Det står inte 
> "Configure XYZ" i orginalet, utan "XYZ Configuration".
> Det finns säkert folk som noga har tänkt igenom språkvalet (man hoppas
> ju iaf) på Redhat i det här fallet, mycket folk som har haft 
> åsikter och slutligen någon som har beslutat vad det ska stå i deras
> installationsprogram (säkert inte alla obskyra meddelanden, men de som
> syns mest, som exempelvis det här).
> Då finns det, enligt min mening, ingen anledning att riva upp 
> detta och göra någonting annat när man gör en översättning och när det 
> inte finns några språkmässiga hinder. Det är en översättning och ingen
> skönskrivning, och man bör bevara orginalets form om det går.

Jovisst. Men frågan är när det går och när det inte går. Språken har olika grammatik och tvingas (eller bör) ta olika vägar för att uttrycka samma sak. Det finns också olika doktriner för olika språk. Ryskan t.ex. har en klar preferens för stödverb + substantiverat verb ("utföra testning" snarare än "testa"), och i mina ögon har engelskan en dragning åt det hållet. Svenska språkvårdare har de senaste trettio åren strävat åt verb-hållet, och man försöker utrota kanslisvenskan (som kännetecknas av abstrakta substantiv) bl.a. genom att tillsätta (genom tillsättande av :-) språkgranskare. Jag tycker inte att det är fel att vi drar vårt strå till stacken!

Låt mig bara för att illustrera visa det brev jag fick av en rysk utvecklare i morse -- rakt översatt:

"Dyre, David.

Jag skall utföra testning av mitt program med firewall för [webbplats].
Men det nödgas mig tid för detta.
Jag hoppas skicka Er resultaten mot slutet av denna vecka (möjligen blir det en tillrättande version)."

Går det att skriva så? Ja. Är det lämpligt? Nej, det tycker jag inte. När vi översätter engelska kan vi ofta översätta tämligen rakt, och det gör att vi ibland luras att göra det en gång för mycket.

> [...] Dessutom tycker jag att det finns en viss nyansskillnad - man
> konfigurerar när man installerar, och man ändrar inställningar i något
> som redan är installerat. Båda termerna kan givetvis användas om båda
> sakerna, men jag upplever att det är vanligt att man delar upp det på
> det sättet.

Det kan ligga en del i det. Men man kan kanske också se en annan uppdelning i det att en del saker alltid konfigureras och aldrig ställs in; nätverkskort kan vara ett exempel. Och jag tycker att TCP/IP-inställningar låter bättre än TCP/IP-konfiguration. Vad tycker andra?

> [...] Men har de utgått från en viss term och gjort en 
> översättning av
> denna så tycker jag inte att det finns en anledning för oss att
> översätta sagd term annorlunda i samma sammanhang - konsistens är bra.

"konsistens" är ett bra exempel på hur vi drabbas av falska vänner (ord och uttryck som inte skall översättas till det ord de mest liknar). Det svenska substantivet är "konsekvens", och adjektivet "konsekvent". Den teoretiska filosofin har dock valt att använda "konsistent/s" för att beskriva modeller som inte innehåller självmotsägelser. Så jag vill säga "konsistens är dåligt -- konsekvens är bra!".

> > Finish?
> >     Avsluta? Verkställ?
[...]
> Hmm... där har vi det kanske. "Slutför"...

Ehum... ja just det. Så heter det. Fel av mig.

> > Dead keys?
> >     Döda tangenter?
> > 
> > # Döda tangenter är en vedertagen term, men likafullt 
> obegriplig. Det
> > brukar röra sig om diakritika, men det termen är inte bättre den.
> 
> Richard föreslog "stumma tangenter" som jag tror att jag har 
> hört förr. Men jag är inte säker. Vilket blir bäst?

Det var på skrivmaskinens tid lätt att koppla "döda tangenter" till det faktum att valsen (ett typkulan) inte rörde sig när man tryckte ner dem. De var inte stumma då, utan gav ifrån sig en liten svärtning (som för all del inte kunde uttalas). Nu däremot är tangenten normalt stum -- det skrivs inte ut någonting när man trycker på den. Så om folk har hört "stumma" så är det en bättre översättning.

/David, nu med normal citeringsmekanism

-- 
David, sven.david@swe.xerox.com, +46 8 795 16 14
Consultant
Xerox Professional Services

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.