RE: Red Hat-installationen

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-16 22:06:37

>> Linux med litet eller stort L? Linux-installation eller
>> linuxinstallation? Jag föredrar "linuxinstallation" eftersom det blir löjligt
>> att hela tiden skriva linux som ett namn och tvingas sammanskriva med
>> bindestreck. Synpunkter?
> 
> # Jag håller med.  Folk som bor i Halmstad är halmstadbor, tycker en
> # språkpurist som Stefan Andhé.  Anders Lotsson i Computer Sweden
> # tycker tvärtom att det skall heta Halmstadbor.  Jag tycker att man
> # kan följa hans råd i mycket, men inte i detta.

Jag tog och tittade efter vad Svenska språknämnden säger i sin bok
Svenska skrivregler.  De tycker att om förledet fortfarande har kvar
sin namnkaraktär, vilket måste anses vara fallet här, så skall det
fortsatt skrivas med sotr begynnelsebokstav.

Något bindestreck skall du däremot inte ha, varför tror du det?  Det
blir istället "Linuxinstallation".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.