Red Hat-installationen

From: Richard Hult (rhult_at_hem.passagen.se)
Date: 2000-02-15 22:51:32

Hej, efter lite snabb skumning kommer ett par kommentarer:

> Online Help?
> 	Online-hjälp? Detta är hjälpsystemet med en beskrivande text till
> 	vänster under installationen. Se exempelvis
> 
> Gateway?

Gateway behöver inte översättas, och bör ej översättas tycker jag. 
Ord som inte har någon vedertagen svensk motsvarighet ska inte 
översättas. Åtminstone inte i ett installationsprogram där man inte 
har lust/tid/råd att gissa sig till vad som menas. "Oops, betydde det 
formatera hårddisken? Attans" ;)

> XYZ Configuration
> 	"XYZ-konfiguration"? Eller "Konfiguration av XYZ"?

Rent generellt tycker jag att XYS-konfigurering är bättre eftersom 
man då lättare ser vad det egentligen står på raden. 
(Vänster-till-höger-språk och så.)

> Finish?
> 	Avsluta? Verkställ?
> 	Den "avslutande" knappen i en guide (wizard). Jag föredrar 
"avsluta",
> 	trots att det även kan vara översättningen av "Exit".

Avsluta är lite missvisande tycker jag. Verkställ är min personliga 
favorit här :)

> booting?
> 	bootande?
> 	Hur ska man översätta termen "booting" generellt? Är "bootande"
> 	accepterat? "Booting" i någon form kryllar det av i meddelandena, så
> 	jag skulle föredra att inte behöva skriva "booting" inom parentes
> 	efter en mera svensk term.

Uppstart kanske? Jag vet inte det exakta sammanhanget här.

> "Summary: "
> 	Samamnfattning, beskrivning. Ett kort svenskt alternativ som får 
plats
> 	på sju tecken?

"Sammanf:" kanske? Inte heller så bra...

> Post install? Post install configuration?
> 	"Performing post install configuration..."
> 	Hur översätter man detta bäst?
> 	"Utför efterinstallationskonfiguration..."?

Mindre bra förslag: "Utför konfiguration efter installation".

> Dead keys?
> 	Döda tangenter?

Har jag helt fel när jag förknippar "stumma tangenter" med det 
begreppet? Jag tycker mig ha sett det förut, men kan vara helt ute 
och cykla.

> Kernel parameters?
> 	Kernelparametrar?

Alternativt "Parametrar till kernel" (eller kärnan)

> View?
> 	När man väljer tidszon kan man se en karta, och välja att titta 
närmare
> 	på en del av den.

"Visa" kan fungera...

> Horizontal Sync
> 	"Horisontell synk"? Kan man säga så?

Ja


/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.