Red Hat-installationen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-15 22:12:23

Jag håller som bäst på och översätter denna för allt vad jag orkar.
Översättningen ska vara inne senast den 21 februari, så det är ingen
överdrift att påstå att jag känner mig stressad. =)

Förutom en vanlig gettext-fil som innehåller installationsprogrammets
meddelanden finns det även en SGML-fil som innehåller de
hjälpbeskrivningar som finns till vänster i den grafiska installationen.
Jag har översatt halva gettext-filen och har inte ens börjat på
SGML-filen. Puh...

I alla fall, här är några frågor angående översättningar som jag har.
Även om man inte gillar Red Hat kan man ändå komma med synpunkter på
översättningar ;-)
Skärmdumpar från en del av de olika dialogrutorna finns på
http://www.redhat.com/support/manuals/RHL-6.1-Manual/install-guide/ch-cd-rom-gui.html
Det kan vara till hjälp om man behöver sätta in termerna i sitt sammanhang.

Här är frågor om specifika termer:


Linux med litet eller stort L? Linux-installation eller
linuxinstallation? Jag föredrar "linuxinstallation" eftersom det blir löjligt
att hela tiden skriva linux som ett namn och tvingas sammanskriva med
bindestreck. Synpunkter?


Formatera eller formattera? Jag har sett båda stavningar...
Personligen är jag en anhängare av "formatera" med bara ett t.


Online Help?
	Online-hjälp? Detta är hjälpsystemet med en beskrivande text till
	vänster under installationen. Se exempelvis
	http://www.redhat.com/support/manuals/RHL-6.1-Manual/install-guide/s1-cd-rom-gui-time.html
	En bra översättning?


Gateway?


XYZ Configuration
	"XYZ-konfiguration"? Eller "Konfiguration av XYZ"?
	Dessa texter kommer att hamna som rubriker.
	Vilka översättningar blir bäst? Jag vill gärna vara konsekvent...

	Exempel:
	Network Configuration
		Nätverkskonfiguration		Konfiguration av nätverk
	Hostname Configuration
		Värdnamnskonfiguration		Konfiguration av värdnamn
	SILO Configuration
		SILO-konfiguration		Konfiguration av SILO
	LILO Configuration
		LILO-konfiguration		Konfiguration av LILO
	Mouse Configuration
		Muskonfiguration		Konfiguration av mus
	X Configuration
		X-konfiguration			Konfiguration av X
	Account Configuration
		Kontokonfiguration		Konfiguration av konton
	Authentication Configuration
		Autentiseringskonfiguration	Konfigiration av autentisering
	### Bättre översättning? Någon?
	Keyboard Configuration
		Tangentbordskonfiguration	Konfiguration av tangentbord
	Monitor Configuration
		Bildskärmskonfiguration		Konfiguration av bildskärm
	Printer Configuration
		Skrivarkonfiguration		Konfiguration av skrivare


XYZ Setup
	Samma här. "Configuration" och "Setup" används omväxlande. Jag har inte
	hittat något mönster...
	Jag har även översatt "Setup" med "konfiguration". Synpunkter?

	Exempel:
	Hostname Setup
	Network Setup
	Time Zone Setup
	Disk Setup
	NFS Setup
	FTP Setup
	HTTP Setup

XYZ Selection
	"Val av XYZ" har jag översatt det med generellt. Synpunkter? Är
	"XYZ-val" att föredra?

	Exempel:
	Language Selection	Språkval
	Mouse Selection		Val av mus
	Keyboard Selection	Val av tangentbord
	Video Card Selection	Val av grafikkort
	X Server Selection	Val av X-server
	Time Zone Selection	Val av tidszon
	

Finish?
	Avsluta? Verkställ?
	Den "avslutande" knappen i en guide (wizard). Jag föredrar "avsluta",
	trots att det även kan vara översättningen av "Exit".
	

SMCC made Ultra machines?
	Detta förekommer på ett ställe.
	"On SMCC made Ultra machines floppy booting probably does not work"
	Någon som har en aning? Rör det sig om maskiner från tillverkaren(?)
	SMCC?

booting?
	bootande?
	Hur ska man översätta termen "booting" generellt? Är "bootande"
	accepterat? "Booting" i någon form kryllar det av i meddelandena, så
	jag skulle föredra att inte behöva skriva "booting" inom parentes
	efter en mera svensk term.

"Summary: "
	Samamnfattning, beskrivning. Ett kort svenskt alternativ som får plats
	på sju tecken?
	Det ska nämligen få plats som beskrivning av ett fält (en beskrivning
	av paket och vad de innehåller). Och för mig verkar det som om det
	inte får ta mer än sju tecken.
	Bästa lösningen jag har kommit på hittills är "Beskr. : " men att säga
	att jag är nöjd med denna är att ljuga ordentligt.


Post install? Post install configuration?
	"Performing post install configuration..."
	Hur översätter man detta bäst?
	"Utför efterinstallationskonfiguration..."?

Authentication configuration?
	Förslag på översättning?

Dead keys?
	Döda tangenter?

Master Boot Record (MBR)
	Huvudboottabell (MBR)?

Kernel parameters?
	Kernelparametrar?

Broadcast?
	Förslag på översättning?

Low Memory?
	Ett felmeddelande. "Lite minne"?

View?
	När man väljer tidszon kan man se en karta, och välja att titta närmare
	på en del av den.
	Se http://www.redhat.com/support/manuals/RHL-6.1-Manual/install-guide/s1-cd-rom-gui-time.html
	Bra översättning, någon? "Vy"?

Horizontal Sync
	"Horisontell synk"? Kan man säga så?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.