Red Hat-installationen

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-15 23:07:04

> 	"XYZ-konfiguration"? Eller "Konfiguration av XYZ"?
> 	Dessa texter kommer att hamna som rubriker.
> 	Vilka översättningar blir bäst? Jag vill gärna vara konsekvent...

Jag skulle valt "Nätverkskonfiguration" och motsvarande.

> 	"Val av XYZ" har jag översatt det med generellt. Synpunkter? Är
> 	"XYZ-val" att föredra?

Jag tycker det är bättre med "musval" etc.

> Finish?
> 	Avsluta? Verkställ?

Avsluta tycker jag är bra.

> "Summary: "
> 	Samamnfattning, beskrivning. Ett kort svenskt alternativ som får plats
> 	på sju tecken?

Sju, inte åtta?  Jag skulle annars kunna tänkt mig "översikt".
"Resumé" är också ett tänkbart ord.

> Post install? Post install configuration?
> 	"Performing post install configuration..."
> 	Hur översätter man detta bäst?
> 	"Utför efterinstallationskonfiguration..."?

I rpm översatte jag efter lite diskussion "postinstall script" med
"postinstallationsskript", så "postinstallationskonfiguration" vore
åtminstone systematiskt.

> Authentication configuration?
> 	Förslag på översättning?

Vet du vad det är?  Authentication kan ofta översättas med
verifiering, men jag vet inte om det passar här.

> Dead keys?
> 	Döda tangenter?

Det finns säkert någon svensk term.  Men jag känner inte till den.

> Master Boot Record (MBR)
> 	Huvudboottabell (MBR)?

Använd hellre "post" än "tabell".

> Kernel parameters?
> 	Kernelparametrar?

Jag använder ofta "kärna" på svenska.  Är inte det spritt?

> Low Memory?
> 	Ett felmeddelande. "Lite minne"?

"Ont om minne" ger nog bättre associationer.

> View?
> 	Bra översättning, någon? "Vy"?

Ja, det tycker jag passar bra.

> Horizontal Sync
> 	"Horisontell synk"? Kan man säga så?

Jag gör det i varje fall.  Så det GÅR! :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.