fileutils 4.0p

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-15 21:52:50

Det är inte så stora ändringar i varje version av fileutils just nu.
Endast ett meddelande den här gången. Någon som har några
kommentarer? (Jag får passa på att tacka Jan för podiff, som jag
använde. Den har dock ett litet skönhetsfel: om man kallar en fil "#"
så räcker uppenbarligen inte citationstecknen till inne i programmet.
Diff saknar argument.)

Jag placerar hela filen på ftp://ftp.carmen.se/pub/gnu-sv imorgon, om
någon vill se resten också.


 # Swedish messages for fileutils.
 # Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
 # Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
 # $Revision: 1.73 $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: fileutils 4.0o\n"
G "POT-Creation-Date: 2000-01-09 09:26+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2000-02-02 20:19+0100\n"
G "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>\n"
N "Project-Id-Version: fileutils 4.0p\n"
N "POT-Creation-Date: 2000-01-27 09:06+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2000-02-15 21:41+0100\n"
N "Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/ln.c:340
 msgid ""
G "Create a link to the specified TARGET with optional LINK_NAME. If there is\n"
G "more than one TARGET, the last argument must be a directory; create links\n"
G "in DIRECTORY to each TARGET. Create hard links by default, symbolic links\n"
G "with --symbolic. When creating hard links, each TARGET must exist.\n"
N "Create a link to the specified TARGET with optional LINK_NAME.\n"
N "If LINK_NAME is omitted, a link with the same basename as the TARGET is\n"
N "created in the current directory. When using the second form with more\n"
N "than one TARGET, the last argument must be a directory; create links\n"
N "in DIRECTORY to each TARGET. Create hard links by default, symbolic\n"
N "links with --symbolic. When creating hard links, each TARGET must exist.\n"
 "\n"
 " -b, --backup[=CONTROL]   make a backup of each existing destination file\n"
 " -d, -F, --directory     hard link directories (super-user only)\n"
 " -f, --force         remove existing destination files\n"
 " -n, --no-dereference    treat destination that is a symlink to a\n"
 "                directory as if it were a normal file\n"
 " -i, --interactive      prompt whether to remove destinations\n"
 " -s, --symbolic       make symbolic links instead of hard links\n"
 " -S, --suffix=SUFFIX     override the usual backup suffix\n"
 "   --target-directory=DIRECTORY specify the DIRECTORY in which to create\n"
 "                the links\n"
 " -v, --verbose        print name of each file before linking\n"
 "   --help         display this help and exit\n"
 "   --version        output version information and exit\n"
 "\n"
 msgstr ""
G "Skapa en länk till det angivna MÅLet med det valfria LÄNKNAMNet. Om det finns\n"
G "mer än ett MÅL, skall det sista argumentet vara en katalog; skapa länkar i\n"
G "KATALOG till varje MÅL. Skapa hårda länkar om inget annat anges, symboliska\n"
G "länkar med --symbolic. När hårda länkar skapas måste varje MÅL existera.\n"
N "Skapa en länk till det angivna MÅLet med det valfria LÄNKNAMNet. Om LÄNKNAMN\n"
N "utelämnas skapas en länk med samma basnamn som MÅL i aktuell katalog. När man\n"
N "använder den andra formen med mer än ett MÅL, skall det sista argumentet vara\n"
N "en katalog; skapa länkar i KATALOG till varje MÅL. Skapa hårda länkar om inget\n"
N "annat anges, symboliska länkar med --symbolic. När hårda länkar skapas måste\n"
N "varje MÅL existera.\n"
 "\n"
 " -b, --backup[=STYR]     gör säkerhetskopior av existerande destinationer\n"
 " -d, -F, --directory     länka kataloger hårt (endast superanvändare)\n"
 " -f, --force         ta bort existerande destinationsfiler\n"
 " -n, --no-dereference    behandla destination som är symbolisk länk till\n"
 "                en katalog som om det vore en vanlig fil\n"
 " -i, --interactive      fråga om destinationer skall tas bort\n"
 " -s, --symbolic       gör symboliska länkar istället för hårda\n"
 " -S, --suffix=SUFFIX     ersätt den vanliga säkerhetskopieändelsen\n"
 "   --target-directory=KATALOG ange KATALOG i vilken länkarna skall skapas\n"
 " -v, --verbose        skriv namnet på varje fil före länkning\n"
 "   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
 "   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
 "\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.