Re: grep-2.3f

From: Daniel Bergstrom (noa_at_melody.se)
Date: 1999-10-21 10:29:37

On Wed, Oct 20, 1999 at 10:46:19PM +0200, Göran Uddeborg wrote:
> > " -F, --fixed-regexp    PATTERN is a fixed string separated by newlines\n"
> > " -F, --fixed-regexp     MÖNSTER är en fix sträng separerad med nyrad\n"
> 
> Det där är konstigt både på engelska och svenska. Hur kan EN sträng
> vara separerad med nyrad.
> 
> Det borde vara
> 
> > " -F, --fixed-regexp    PATTERN is fixed strings separated by newlines\n"
> 
> respektive
> 
> > " -F, --fixed-regexp     MÖNSTER är fixa sträng separerad med nyrader\n"
> 
> Jag föreslår alltså att du även skickar ett påpekande till författaren.

Jag kontaktar författaren och ändrar den svenska översättningen.

> 
> > " -a, --text        do not suppress binary output\n"
> > " -a, --text        skriv även ut binära filer\n"
> 
> Är det verkligen "filer" det handlar om? Är det inte om just den text
> som skulle skrivas ut är binär eller inte det gäller? Jag gissar att
> det borde stå "skriv även ut binär data" eller något sådant, men jag
> har inte kollat i koden exakt vad flaggan betyder.

Betydelsen är just som du skriver 'skriv även ut binär data'. Alla som
har letat efter ett variablenamn i en katalog med källkod och objektkod 
och då fått en massa skräptecken tillbaka inser nyttan av standard-beteendet.
Min gissning till att flaggorna heter som de heter är att man upplyser grep
om att (-a) alla filer skall behandlas på samma sätt, det vill säga som
(--text) textfiler.

> 
> > " -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
> > "              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'.\n"
> > " -d, --directories=ACTION hur kataloger skall hanteras\n"
> > "              ACTION är 'read', 'recursive' eller 'skip'.\n"
> 
> "recurse", inte "recursive".
> 
> Använd hellre citationstecken (") på svenska.
> 
> > " -r, --recursive      equivalent to --directories=recurse.\n"
> > " -r, --recursive      motsvarar --directories=recursive\n"
> 
> "recurse" igen.
> 
> > " -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
> > " -B, --before-context=NUM skriv NUM rader före träffad rad\n"
> 
> Du bör kanske översätta NUM(ber) med ANT(al).

helt helt utskrivet ANTAL tycker jag är bättre, som Jan föreslog

Tack för alla synpunkter. Det var lite otåligt att skicka in den nya
filen så snabbt till roboten, får tänka på det i framtiden.

snälla hälsningar
/daniel

-- 
We can't prove that God exists. However, we can prove that if God does exist,
he's pretty good at math. In fact, we can prove that even if God doesn't
exist, he's still pretty good at math.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.