Re: grep-2.3f

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-10-21 22:13:22

Daniel Bergstrom tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Betydelsen är just som du skriver 'skriv även ut binär data'. Alla som
> har letat efter ett variablenamn i en katalog med källkod och objektkod 
> och då fått en massa skräptecken tillbaka inser nyttan av standard-beteendet.

Visst.  Skillnaden jag var ute efter var om den uteslöt alla filer som
innehöll något binärt tecken, eller bara de träffar som innehöll
binära tecken.

> Tack för alla synpunkter. Det var lite otåligt att skicka in den nya
> filen så snabbt till roboten, får tänka på det i framtiden.

Äsch, det är ju en robot!  Den har bra tålamod!  Det gör inget om man
gör om det flera gånger.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.