Re: grep-2.3f

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-10-21 22:12:13

Christian Rose tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > > " -F, --fixed-regexp         MÖNSTER är fixa sträng separerad med
> > > nyrader\n"
> 
> Är det inte strängar i plural?

Självklart, vad tänkte jag på?  Och så skall det vara "separerade".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.