grep-2.3f

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-10-20 22:46:19

> " -F, --fixed-regexp    PATTERN is a fixed string separated by newlines\n"
> " -F, --fixed-regexp     MÖNSTER är en fix sträng separerad med nyrad\n"

Det där är konstigt både på engelska och svenska. Hur kan EN sträng
vara separerad med nyrad.

Det borde vara

> " -F, --fixed-regexp    PATTERN is fixed strings separated by newlines\n"

respektive

> " -F, --fixed-regexp     MÖNSTER är fixa sträng separerad med nyrader\n"

Jag föreslår alltså att du även skickar ett påpekande till författaren.

> " -a, --text        do not suppress binary output\n"
> " -a, --text        skriv även ut binära filer\n"

Är det verkligen "filer" det handlar om? Är det inte om just den text
som skulle skrivas ut är binär eller inte det gäller? Jag gissar att
det borde stå "skriv även ut binär data" eller något sådant, men jag
har inte kollat i koden exakt vad flaggan betyder.

> " -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
> "              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'.\n"
> " -d, --directories=ACTION hur kataloger skall hanteras\n"
> "              ACTION är 'read', 'recursive' eller 'skip'.\n"

"recurse", inte "recursive".

Använd hellre citationstecken (") på svenska.

> " -r, --recursive      equivalent to --directories=recurse.\n"
> " -r, --recursive      motsvarar --directories=recursive\n"

"recurse" igen.

> " -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
> " -B, --before-context=NUM skriv NUM rader före träffad rad\n"

Du bör kanske översätta NUM(ber) med ANT(al).

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.