Re: grep-2.3f

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 1999-10-21 00:03:11

> > " -F, --fixed-regexp         MÖNSTER är fixa sträng separerad med
> > nyrader\n"

Är det inte strängar i plural?

/Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.