Re: widget mm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-14 23:18:17

> Filen är i cvs "gtk--/book/sgml/book.sgml", med titeln "Gtk-- Tutorial".

Ok jag har noterat det.

> >> "upcoming" i "...a guide to the upcoming graphical user interface..."
> >
> >Jag skulle sagt "kommande".
> 
> Jag tänkte på kommande, men det kändes inte alls som en bra översättning. Det
> ger mig mer intryck av att det ännu inte finns att få tag på eller går att
> använda.

Är det inte det det betyder då?  Det var så jag tolkade den engelska
texten.  Vad betyder det istället?

> Så jag skall alltså använda copyrightvillkor, med copyright som ett svenskt
> ord, eller med bindestreck som i utländska termer?

Det är väl ett gränsfall, eftersom ordet "copyright" i praktiken
används som ett svenskt.  Eftersom det fortfarande är engelskt uttal
skulle jag använt bindestreck, men det är min personliga bedömning.

> >> int value			int-värde
> >
> >"heltalsvärde" (om det är det som avses)
> 
> Nja, det är ett värde av den programmeringstekniska typen "int" (även om det i
> stort sett är samma sak så skiljer det sig i definition).

Om jag ville skilja mellan "int value" och t.ex. "long int value" så
skulle jag göra som du föreslår "int-värde".  Om skillnaden är
ointressant skulle jag skriva heltalsvärde.  Så det beror lite på
sammanhanget.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.