Glibc 2.1, andra försöket.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-14 22:57:18

> Göran skrev:
> > > msgid "Connection timed out"
> > > msgstr "Förbindelsens tid tog slut"
> > 
> > Jag har efter en tids användande insett att det där kanske inte är en
> > så perfekt översättning. Det engelska uttrycket mina tankar till att
> > den har väntat länge men inte fått svar och därför givit upp. Det
> > svenska uttrycket säger mig däremot att en (i förväg uppsatt)
> > tidsgräns uppnåddes och att förbindelsen därför avbröts. Och det är
> > ju inte riktigt samma sak. (Och inte rätt heller.)
> > 
> > Något jättebra alternativ har jag inte. Men bara "Förbindelsen tog
> > slut" skulla jag tycka var bättre.
> 
> Problemet med "Förbindelsen tog slut" är att man tappar tidsaspekten.
> Jag försöker med "Skapa förbindelse tog för lång tid" så får ni
> kommentera det :-)

Men det uppträder inte bara vid skapande! Det uppträder när det
dröjer för länge innan nästa paket kommer, även om man haft
förbindelsen igång en lång stund!

"Förbindelsen dog ut" är sakligt ganska rätt, men frågan är om det
förstås på rätt sätt.

> > > "Skapa meddelandekatalog.\\vOm INFIL är - så läses stadard in. Om UTFIL\n"
> > > "är - så skrivs resultatet till standard ut.\n"
> > 
> > "stadard"
> > 
> > Vadå "\\v" förresten? Skall det vara så verkligen?
> 
> Strängen används i en fprintf så \\v blir vertikal tabulator.

Men vänta lite, hur många nivåer har vi här egentligen. Skall det
inte bara vara "\v" för vertikal tabulator? Jämför med "\n". Och
varför skulle man vilja ha en vertikal tabulator där?

> > > #: nis/nis_print.c:187
> > > msgid "Kerberos.\n"
> > > msgstr "Kerberos.\n"
> > 
> > Varför finns detta med? Det är ju ett namn. (Fråga som kan gå vidare
> > till programmerarna, om inte någon annan ser någon anledning.)
> 
> Om man översätter till annan teckenuppsättning (ryska, arabiska, japanska,
> o.s.v.)? Men jag ska fråga.

Jo, det är klart. "Tänkte inte på det!"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.