Re: Glibc 2.1, hela filen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-14 23:54:25

> Jag heter Bosse och jag är relativt ny i den här gruppen

Välkommen!

> Först har jag några termfrågor
> - 'public key' är översatt med 'publik nyckel' vilket inte är särskilt
> beskrivande. Varför inte använda MS översättning 'Offentlig nyckel' eller
> varför inte 'Öppen nyckel' eller 'Allmän nyckel'?

Ett ständigt återkommande problem är avvägningen mellan att få bra
svenska, och att inte missleda eller göra det svårare för den som kan
det engelska uttrycket. I det här fallet så tycker jag personligen
inte att "publik" är konstigt, är det det? SAOL (10:e upplagan) tar
ju upp ordet i betydelsen "offentlig; allmän, allmänhetens". Så
eftersom de andra uttrycken varken är bättre eller sämre tycker jag
det finns en poäng i att använda det som ligger närmast det engelska.
För de som känner till den engelska termen är det enklare så.

Man kan argumentera mot detta om det finns en etablerad översättning
av just den termen, som t.ex. om MS har gjort den. Är det konsekvent
gjort av dem? Är den spridd? I vilken sammanhang. Vad kallar de den
privata nyckeln?

> - "server" är översatt med "betjänt" - är inte "server" bättre?

Men är "server" verkligen svenska? Jag ser det som svengelska.

> msgid "%s: Error reading %s\n"
> msgstr "%s: Fel vid läsning från %s\n"
> - "%s: Kan inte läsa %s\n"

Du får en viss betydelseglidning när du ändrar så här. Felmeddelandet
betyder att det blir fel när man håller på att läsa en fil. Eventuellt
redan från första tecknet, men inte nödvändigtvis. Ditt felmeddelande
skulle jag inte förstå på det sättet.

Samma invändning kan resas mot några av dina andra ersättningar av
ing-formerna. Däremot håller jag med om att du har lite "lättare"
formuleringar, i de fall man inte får betydelseglidningen.

> msgid "Creation Time : %s"
> msgstr "Tid skapad : %s"
> - har man skapat tid?

:-) Kul observation!

> Sedan undrar jag om det är någon i gruppen som har tips på var/hur jag ska
> börja om jag vill översätta någonting.

Jag har två tips du kan överväga:

1. Välj något programpaket som du själv använder. Det blir roligare
  då, och dessutom ser man resultatet och kan upptäcka fel man gjort.
2. Välj något omedelbart efter att det annonserats. Det brukar betyda
  att det finns "liv" i utvecklingen, och ökar chansen att
  översättningen kommer ut i en ny version av paketet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.