Re: Om att översätta Pingus

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-04-20 22:29:03

Janne writes:
> > > Blocker (Blockare)
> > 
> > Kanske "blockerare"?
> 
> Jag tänkte försöka hålla samma antal stavelser på alla, likt orginalet.
> Faktiskt funderade jag också på om inte "Bridger" skulle kunna funka
> bättre som "Byggare" och "Miner" som "Hackare" eller "Tunnlare".

Tunnlare känns som det stämmer mer med stilen på de övriga.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.