Re: Om att översätta Pingus

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-04-20 22:29:25

Tomas Gradin writes:
>  > > Basher
>  > 
>  > Kanske "slagare"? "Bash" kan ju översättas med "slå", och figuren gräver
>  > sig ju fram horisontellt med en kanske lite slående rörelse.
> 
> Bankare?

Det låter bättre!

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.