Re: libuser (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-10 18:04:05

Christian Rose writes:
> mån 2003-03-10 klockan 15.11 skrev Tomas Gradin:
> >  > >   #: apps/lnewusers.c:288
> >  > >   #, c-format
> >  > > N msgid "Error setting initial password for %s: %s\n"
> >  > > N msgstr "fel vid inställning av initialt lösenord för %s: %s\n"
> >  > 
> >  > Inte stor bokstav i översättningen?
> > 
> > Jo. Men inte nog med det, tänk dit det formella subjektet "det" i början av
> > meningen, och lägg till verbet också:
> > 
> > Det blev fel vid inställning av initialt lösenord...
> > 
> > Jag tycker inte det ser bra ut. Obestämd artikel är vanligt i engelskan, men 
> > känns ganska främmande i svenskan. Jämför med detta:
> > 
> > Det blev fel vid inställningen av det initiala lösenordet...
> > 
> > Det ser genast mer aptitligt ut. Jag föreslår därför att vi formulerar det så
> > här i stället:
> > 
> > "Fel vid inställningen av det initiala lösenordet för %s: %s\n"
> 
> Jag gissar att Göran inte håller med dig här.

Du gissar rätt. :-)

> > Förresten, brukar vi översätta "initial" med "initialt"? Jag har inget emot
> > det, jag blev bara lite osäker :)
> 
> En annan möjlig översättningar är "ursprungligt". Men det kan tolkas
> fel. Det kan uppfattas som att det är ett ursprungligt, tidigare orört
> värde som medföljde och inte bara första värdet som angavs, och kan
> innebära en viss skillnad. Därför valde jag att just här använda
> "initialt".

Jag håller med om att "ursprungligt" associerar fel.  Tänkbart vore
något i stil med "startlösenord" eller "första lösenord".  Men för
egen del har jag inget emot "initialt".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.