Re: screem

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-10 17:53:20

Christian Rose writes:
> Jag har tidigare haft hand om screem i GNOME cvs och tar gärna hand om
> den här också i fortsättningen.

Eftersom du redan varit i kontakt med Karl om tidigare översättningar
kanske du redan är anmäld också.  Men för säkerhets skull har jag
anmält dig nu.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.