Re: libuser (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-10 15:57:01

mån 2003-03-10 klockan 14.57 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: apps/lnewusers.c:288
> >   #, c-format
> > N msgid "Error setting initial password for %s: %s\n"
> > N msgstr "fel vid inställning av initialt lösenord för %s: %s\n"
> 
> Inte stor bokstav i översättningen?

Oj. Fixat.


> >   #: lib/user.c:221
> >   #, c-format
> > N msgid "name contains invalid char `%c'"
> > N msgstr "namnet innehåller ogiltiga tecknet \"%c\""
> 
> Hellre "ogiltigt tecken" eller "det ogiltiga tecknet".

Ändrat till "det ogiltiga tecknet". Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.