printconf (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-11 20:03:53

Christian Rose writes:
>  #: ../util/queueTree.py:624
> N msgid "Notes from the Linux Printing Database"
> N msgstr "Anteckningar från Linux Printing Database"

Man skall inte ha någon förklaring av "Linux Printing Database"? Typ
"... från Linux Printing Database (Linux skrivardatabas)" eller så.

>  #: ../util/editQueue.py:66
>  #, python-format
> N msgid ""
> N "HH:MM:SS or '%s'.\n"
> N "Use GMT."
> N msgstr ""
> N "HH:MM:SS eller \"%s\".\n"
> N "Använd UTC."

Vet du vad %s kan bli här?

>  #: ../util/editQueue.py:70
>  #, python-format
> N msgid "Landscape (%s or %s)"
> N msgstr "Liggande (%s eller %s)"

Och här?

>  #: ../util/editQueue.py:648
> N msgid "Add queue option"
> N msgstr "Lägg till köalternativ"

Hmm, just här passar inte översättningen "option"->"alternativ" så
bra. Det låter som att det är en alternativ kö man lägger till.

Men det framgår kanske av sammanhanget, så att det inte är något
problem.

>  #. Validate
>  #: ../util/editQueue.py:663
> N msgid "Invalid option name"
> N msgstr "Ogiltigt aternativnamn"

Saknas ett "l" i "alternativ".

>  #: ../util/printconf_conf.py:152
> N msgid ""
> N "This driver requires Hewlett Packard's hpijs driver (available in the hpijs "
> N "package) which does not appear to be installed."
> N msgstr ""
> N "Denna drivrutin kräver Hewlett Packards hpijs-drivrutinspaket (som finns i "
> N "paketet hpijs) som inte verkar vara installerat."

Det är väl "paket" en gång för mycket där. Vad som krävs är Hewlett
Packards hpijs-DRIVRUTIN (som finns i PAKETET hpijs). Då får det bli
"installerad" på slutet också, eftersom det syftar på rutinen.

>  # Osäker
>  #: ../gui/redhat-config-printer.glade.str:187
> N msgid "Imageable Area"
> N msgstr "Bildbart område"

Kanske "skrivbart område". Men jag är också osäker.

>  #: ../gui/redhat-config-printer.glade.str:227
> N msgid "These settings are system-wide."
> N msgstr "Dessa inställningar är globala."

Kanske tydligare med "systemglobala"? Så att man inte tror att man
kan göra något "nätverksglobalt" till exempel?

>  #: ../gui/redhat-config-printer.glade.str:234
> N msgid "Choose which other computers may use this queue."
> N msgstr "Välj vilka andra datorer som kan använda denna kö."

Vore inte "får" naturligare än "kan" på svenska i detta fall?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.