Re: libuser (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-10 16:04:21

mån 2003-03-10 klockan 15.11 skrev Tomas Gradin:
>  > >   #: apps/lnewusers.c:288
>  > >   #, c-format
>  > > N msgid "Error setting initial password for %s: %s\n"
>  > > N msgstr "fel vid inställning av initialt lösenord för %s: %s\n"
>  > 
>  > Inte stor bokstav i översättningen?
> 
> Jo. Men inte nog med det, tänk dit det formella subjektet "det" i början av
> meningen, och lägg till verbet också:
> 
> Det blev fel vid inställning av initialt lösenord...
> 
> Jag tycker inte det ser bra ut. Obestämd artikel är vanligt i engelskan, men 
> känns ganska främmande i svenskan. Jämför med detta:
> 
> Det blev fel vid inställningen av det initiala lösenordet...
> 
> Det ser genast mer aptitligt ut. Jag föreslår därför att vi formulerar det så
> här i stället:
> 
> "Fel vid inställningen av det initiala lösenordet för %s: %s\n"

Jag gissar att Göran inte håller med dig här. Om man skriver "fel vid
inställningen" innebär det att en och endast en sådan inställning görs,
och man måste veta om så är fallet om översättningen ska vara korrekt.
Eftersom denna formulering är vanlig i denna fil och många andra och jag
inte vet om detta stämmer att endast en inställning görs för alla dessa
förekomster väljer jag nog hellre att inte ändra.


> Förresten, brukar vi översätta "initial" med "initialt"? Jag har inget emot
> det, jag blev bara lite osäker :)

En annan möjlig översättningar är "ursprungligt". Men det kan tolkas
fel. Det kan uppfattas som att det är ett ursprungligt, tidigare orört
värde som medföljde och inte bara första värdet som angavs, och kan
innebära en viss skillnad. Därför valde jag att just här använda
"initialt".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.