Re: coreutils

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 18:41:36

tis 2003-03-04 klockan 14.09 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > #: src/date.c:468
> > > > > msgid "cannot set date"
> > > > > msgstr "kan inte ställa klockan"
> > > > 
> > > > "ställa datum"?
> > > 
> > > Så säger man väl inte på svenska; det är klockan man ställer, inte
> > > tiden.  Olika språkbruk för samma sak.  Ändrar inte.
> > 
> > Men hörrudu... det står ju "date" i meddelandet. Någonting med datum får
> > det väl bli.
> 
> Men vadå?  Som sagt så säger man "set the time" på engelska när man på
> svenska säger "ställa klockan".  Ordet "time" finns inte med i det
> svenska uttrycket.  Här är det en klocka som även visar datum, och då
> blir det "set the date" på engelska.  Men för den skull är det ju
> fortfarande klockan man ställer.  Så jag tycker fortfarande att det är
> rätt som det är.

På de flesta "verkliga" klockor jag känner till ställer man datumet
oberoende av tiden. Även om det inte behöver fungera på det viset i just
detta sammanhang tycker jag att det är olyckligt att du översätter
"date" med "klockan"... Särskilt som det begrepp som nog de flesta
associerar med en klocka är tid snarare än datum. Alla klockor visar ju
inte datum, men alla (som jag känner till iaf) visar tiden. Att därför
översätta "date" till "klocka" som ger assocationer till tid snarare än
datum är nog därför extra olyckligt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.