Re: coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-04 23:09:35

Christian Rose writes:
> tis 2003-03-04 klockan 14.09 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > > #: src/date.c:468
> > > > > > msgid "cannot set date"
> > > > > > msgstr "kan inte ställa klockan"
> > > > > 
> > > > > "ställa datum"?
> > > > 
> > > > Så säger man väl inte på svenska; det är klockan man ställer, inte
> > > > tiden. Olika språkbruk för samma sak. Ändrar inte.
> > > 
> > > Men hörrudu... det står ju "date" i meddelandet. Någonting med datum får
> > > det väl bli.
> > 
> > Men vadå? Som sagt så säger man "set the time" på engelska när man på
> > svenska säger "ställa klockan". Ordet "time" finns inte med i det
> > svenska uttrycket. Här är det en klocka som även visar datum, och då
> > blir det "set the date" på engelska. Men för den skull är det ju
> > fortfarande klockan man ställer. Så jag tycker fortfarande att det är
> > rätt som det är.
> 
> På de flesta "verkliga" klockor jag känner till ställer man datumet
> oberoende av tiden. Även om det inte behöver fungera på det viset i just
> detta sammanhang tycker jag att det är olyckligt att du översätter
> "date" med "klockan"... Särskilt som det begrepp som nog de flesta
> associerar med en klocka är tid snarare än datum. Alla klockor visar ju
> inte datum, men alla (som jag känner till iaf) visar tiden. Att därför
> översätta "date" till "klocka" som ger assocationer till tid snarare än
> datum är nog därför extra olyckligt.

Det är fullt möjligt att det är tiden och inte datumet man angett när
man ställt klockan och fått det här felmeddelandet:

  23:05 uebn> env LANG=C date --set=15:30
  date: cannot set date: Operation not permitted
  Tue Mar 4 15:30:00 CET 2003
  23:05 uebn> date --set=15:30
  date: kan inte ställa klockan: Operationen inte tillåten
  tis mar 4 15:30:00 CET 2003

Meddelandet kan gälla både tid och datum. På svenska gör det inget,
eftersom som sagt formuleringen är att man ställer klockan oavsett om
det rör tid eller datum. På engelska fick de välja det ena, vilket
kan bli fel i fall som det här.

Jag tycker fortfarande att min översättning är korrekt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.