Re: coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-04 14:09:18

Christian Rose writes:
> tis 2003-03-04 klockan 12.26 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: src/date.c:468
> > > > msgid "cannot set date"
> > > > msgstr "kan inte ställa klockan"
> > > 
> > > "ställa datum"?
> > 
> > Så säger man väl inte på svenska; det är klockan man ställer, inte
> > tiden.  Olika språkbruk för samma sak.  Ändrar inte.
> 
> Men hörrudu... det står ju "date" i meddelandet. Någonting med datum får
> det väl bli.

Men vadå?  Som sagt så säger man "set the time" på engelska när man på
svenska säger "ställa klockan".  Ordet "time" finns inte med i det
svenska uttrycket.  Här är det en klocka som även visar datum, och då
blir det "set the date" på engelska.  Men för den skull är det ju
fortfarande klockan man ställer.  Så jag tycker fortfarande att det är
rätt som det är.

> > > > #: src/sort.c:467
> > > > msgid "open failed"
> > > > msgstr "open misslyckades"
> > > >
> > > > #: src/sort.c:487 src/sort.c:2496
> > > > msgid "close failed"
> > > > msgstr "stängning misslyckades"
> > > >
> > > > #: src/sort.c:495
> > > > msgid "write failed"
> > > > msgstr "skrivfel"
> > > 
> > > Ovanstående strängar kanske skulle följa samma mönster?
> > 
> > Ja.  Jag ändrade till den första, eftersom den används i ytterligare
> > några fall.  Jag betraktar alltså systemanropet som ett namn som inte
> > översätts.
> 
> Jag tycker att man kan översätta dessa. Vill författarna inte att de
> översätts kan de väl förtydliga att det är systemanropen de menar genom
> att skriva "close()" etc. Kanske detta ska rapporteras?

Det ligger något i det.  Jag väljer att göra som du säger först
istället, och översätta även systemanropet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.