Re: coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-04 12:55:53

Christian Rose writes:
> tis 2003-03-04 klockan 12.26 skrev Göran Uddeborg:
> > Är "befintlig" bättre än "existerande"?  Jag säger inte att det är
> > sämre, men varför behöver det ändras?
> 
> Tycker det låter bättre, och vill minnas att vi haft en diskussion om
> existerande/befintlig tidigare, där "befintlig" blev det som
> accepterades. Men det är inget fel i existerande.

Det har jag glömt, men om du säger det så.  Jag går igenom och tar
bort alla "existerande".

> > > Kanske "åtskilda" istället för "separerade"? Kan gälla fler ställen.
> > 
> > Samma sak här, varför är det bättre?
> 
> "Åtskild" ser bättre ut bara tycker jag.

Ok då, jag ändrade i två fall.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.