Re: coreutils

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-04 12:36:16

tis 2003-03-04 klockan 12.26 skrev Göran Uddeborg:
> > > #: src/copy.c:974
> > > #, c-format
> > > msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
> > > msgstr "kan inte flytta katalog på icke-katalog: %s -> %s"
> > 
> > "på" låter lite konstigt i sammanhanget.
> 
> Tja, vad vill du ha istället?  Jag tänker mig det som att man inte kan
> placera en katalog ovanpå en fil som redan finns där, för att det är
> upptaget.
> 
> Orginalet har ju "onto" vilket väl betyder just "upp på".  (Eller för
> all del "ner på", men definitivt en position på något.)

Jag brukar säga "flytta katalog *till* [en annan plats/katalog]".


> > > #: src/date.c:468
> > > msgid "cannot set date"
> > > msgstr "kan inte ställa klockan"
> > 
> > "ställa datum"?
> 
> Så säger man väl inte på svenska; det är klockan man ställer, inte
> tiden.  Olika språkbruk för samma sak.  Ändrar inte.

Men hörrudu... det står ju "date" i meddelandet. Någonting med datum får
det väl bli.


> > > #: src/sort.c:467
> > > msgid "open failed"
> > > msgstr "open misslyckades"
> > >
> > > #: src/sort.c:487 src/sort.c:2496
> > > msgid "close failed"
> > > msgstr "stängning misslyckades"
> > >
> > > #: src/sort.c:495
> > > msgid "write failed"
> > > msgstr "skrivfel"
> > 
> > Ovanstående strängar kanske skulle följa samma mönster?
> 
> Ja.  Jag ändrade till den första, eftersom den används i ytterligare
> några fall.  Jag betraktar alltså systemanropet som ett namn som inte
> översätts.

Jag tycker att man kan översätta dessa. Vill författarna inte att de
översätts kan de väl förtydliga att det är systemanropen de menar genom
att skriva "close()" etc. Kanske detta ska rapporteras?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.