Re: coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-04 12:26:45

Christian Rose writes:
> sön 2003-02-23 klockan 01.43 skrev Mattias Dahlberg:
> > > #: src/copy.c:893
> > > #, c-format
> > > msgid "will not overwrite just-created %s with %s"
> > > msgstr "kan inte ersätta en nyss skapad %s med %s"
> > 
> > Den kanske kan, men inte vill. Ett förslag är "kommer inte att ersätta nyss
> > skapade..."
> 
> Kanske tom s/nyss/nyligen/. Jag tycker det låter bättre.

Det är en viss nyansskillnad.  Men jag har ingen bestämd åsikt om
vilket som är mest rätt, så du får som du vill.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.