Re: coreutils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-03-04 12:26:42

Tomas Gradin writes:
> 
> > > #, c-format
> > > msgid "will not overwrite just-created %s with %s"
> > > msgstr "kan inte ersätta en nyss skapad %s med %s"
> > 
> > Den kanske kan, men inte vill. Ett förslag är "kommer inte att ersätta nyss
> > skapade..."
> 
> "Kommer inte att skriva över nyss skapade %s med %s" håller sig väl närmare
> originalet? Varför byta verb?

Det har du helt rätt i. Jag gör som du föreslår.

> > > "These option names may not be abbreviated.\n"
> > >
> > > "Dessa flaggors namn kan inte förkortas.\n"
> > 
> > "Dessa flaggnamn" kanske låter bättre.
> 
> Ja, originalet har inte genitiv av option.

Gjort.

> > > #: src/join.c:866
> > > msgid "both files cannot be standard input"
> > > msgstr "bägge filerna kan inte vara standard in"
> > 
> > "Båda" istället för "bägge"?
> 
> I princip synonymt.

Tyckte jag också, men han fick som han ville.

> > > #: src/kill.c:274
> > > #, c-format
> > > msgid "%s: invalid process id"
> > > msgstr "%s: ogiltigt processid"
> > 
> > "process-id" kanske. Samma funderingar kring "gruppid", "användarid", etc.
> 
> Jag håller med!

Det är ändrat genomgående nu. (Med reservation för misstag förståss.
Det gick inte att söka efter <bokstav>id<ickebokstav>, för det
matchade alla "msgid"!)

> > > #: src/seq.c:445
> > > msgid "format string may not be specified when printing equal width
> > strings"
> > > msgstr "formatsträng får inte anges när strängar med lika vidd skrivs"
> > 
> > Kanske "samma bredd" istället för "lika vidd".
> 
> Samma här. Jag tycker inte att strängar har "vidd". En vidd är för mig ett
> innermått snarare än ett yttermått. T.ex. så kan en skjorta ha en vidd (i
> halsen), men knappast en TV.

Ni får er bredd.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.