Re: coreutils

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-26 16:37:37

sön 2003-02-23 klockan 01.43 skrev Mattias Dahlberg:
> > #: src/copy.c:893
> > #, c-format
> > msgid "will not overwrite just-created %s with %s"
> > msgstr "kan inte ersätta en nyss skapad %s med %s"
> 
> Den kanske kan, men inte vill. Ett förslag är "kommer inte att ersätta nyss
> skapade..."

Kanske tom s/nyss/nyligen/. Jag tycker det låter bättre.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.