Re: gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-03 01:24:43

sön 2003-02-02 klockan 15.38 skrev Tomas Gradin:
> > >  #: src/simple-x-font-selector.c:659 src/x-font-selector.c:1964
> > > N msgid "roman"
> > > N msgstr "romersk"
> > 
> > Jag antar att det är i motsats till kursiv och liknande här. Då tror
> > jag det heter "rak stil" på svenska.
> 
> Mja, det beror på. Båda de svenska begreppen rak stil och antikva heter
> "roman" på engelska, väldigt förvirrat. En antikva, som alltså är motsatsen
> till kursiv, kan ju mycket väl vara lutande, och därför behöver "roman"
> inte nödvändigtvis betyda att stilen är rak!
> 
> Men med tanke på följande så är det nog rimligt att anta att det är just
> rak stil som avses i detta fall. "Romersk" finns det inget som heter.

Jag ändrar till "rak", kort och gott.


> > >  #: src/simple-x-font-selector.c:661 src/x-font-selector.c:1214
> > >  #: src/x-font-selector.c:1966
> > > N msgid "oblique"
> > > N msgstr "lutande"
> > 
> > Det där har också ett svenskt namn: "falsk kursiv". Men det kanske
> > känns för mycket fackterm för din smak?
> 
> Ännu värre, "falsk kursiv" är ett felaktigt uttryck! Kursiv innebär inte
> i sig att stilen lutar, utan har med bokstävernas form att göra. De flesta
> kursiver lutar visserligen, precis som de flesta antikvor är raka, så det
> jämnar ut sig :) Men jag tycker inte vi ska använda oriktiga beteckningar.
> 
> "Oblique" kommer från latinets obliquus, som helt enkelt betyder sned
> eller böjd.
> 
> Om man inte gillar "lutande" så vore ju "sned" därför ett alternativ.
> "Sned stil" känns rätt bra, och det är uppenbarligen inte samma sak som
> kursivstil.

Då behåller jag "lutande" här.
Tack till alla för alla kommentarer!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.