Re: gnome-session (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-03 01:13:36

sön 2003-02-02 klockan 12.06 skrev Tomas Gradin:
>  > > N "ports. This option will allow connections from (authorized)
>  > >   remote hosts. "
> 
>  > > N "alternativ tillåter anslutningar från auktoriserade fjärrvärdar.
> 
>  > Orginalet har en parentes runt "auktoriserade".  Avsiktlig ändring,
>  > eller en miss?
> 
> Jag tycker inte ens att "auktoriserade" passar här, jag tänker på
> auktoriserade revisorer och liknande. Vore inte helt enkelt "godkända"
> bättre i detta sammanhang?

Jag har konsekvent använt "auktoriserade" som översättning av
"authorized" i andra sammanhang, så jag tror inte jag ändrar här. Tack
ändå för kommentaren.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.