Re: gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-03 15:56:55

Christian Rose writes:
> sön 2003-02-02 klockan 13.00 skrev Göran Uddeborg:
> > >   #: src/gnome-terminal.glade2.h:29
> > > N msgid "E_ncodings shown in menu:"
> > > N msgstr "_Kodningar som visas i menyn:"
> > 
> > Har du kollat om det är en lista av "kodningar som visas i menyn"?
> > Eller om det istället är en av/på-knapp för att "kodningar visas i
> > menyn"?  Det bör översättas på de olika sätten beroende på.
> 
> Det är "kodningar som visas i menyn". Tomas Ögren (Stric) var så
> jättebussig och tog en skärmdump på det:
> http://tomas.ogren.pp.se/tmp/enc.png

Det var ett tydligt svar. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.