Re: gnome-terminal (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-02 16:16:17

Tomas Gradin writes:
> En antikva, som alltså är motsatsen
> till kursiv,

Enligt Christer Hellmarks "Typografisk handbok" är "antikva" motsatsen
till "sanserif".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.