Re: gnome-session (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-02 02:29:00

lör 2003-02-01 klockan 12.55 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:2
> >   msgid ""
> > N "For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() "
> > N "(XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP "
> > N "ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
> > N "gnome-session must be restarted for this to take effect."
> >   msgstr ""
> > N "Av säkerhetsskäl lyssnar inte gnome-session på anslutningar på TCP-portar på "
> > N "plattformar som har _IceTcpTransNoListen() (XFree86-system). Detta "
> > N "alternativ tillåter anslutningar från auktoriserade fjärrvärdar. gnome-"
> > N "session måste startas om för att detta ska börja gälla."
> 
> Orginalet har en parentes runt "auktoriserade".  Avsiktlig ändring,
> eller en miss?

Miss. Fixat. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.