gnome-session (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-01 12:55:12

>   #: gnome-session/gnome-session.schemas.in.in.h:2
>   msgid ""
> N "For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() "
> N "(XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP "
> N "ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. "
> N "gnome-session must be restarted for this to take effect."
>   msgstr ""
> N "Av säkerhetsskäl lyssnar inte gnome-session på anslutningar på TCP-portar på "
> N "plattformar som har _IceTcpTransNoListen() (XFree86-system). Detta "
> N "alternativ tillåter anslutningar från auktoriserade fjärrvärdar. gnome-"
> N "session måste startas om för att detta ska börja gälla."

Orginalet har en parentes runt "auktoriserade".  Avsiktlig ändring,
eller en miss?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.