Re: Copyrighttecken (var Re: jpilot.0.99.2)

Författare: Daniel Jensen (daniel_at_bigwalter.net)
Datum: 2002-10-06 23:56:25

Christian Rose <menthos@menthos.com> writes:

> sön 2002-10-06 klockan 19.08 skrev Daniel Jensen:
> > Christian Rose <menthos@menthos.com> writes:
> > > > > Riktigt copyrighttecken: ©
> > > > 
> > > > Alltså om han inte skriver riktigt copyrighttecken så kanske det inte ska vara 
> > > > copyrighttecken. Men jag ska väl ändra.
> > > 
> > > De engelska meddelandena i källkoden som är markerade för översättning
> > > måste vara i ASCII. © finns inte i ASCII, men det finns i iso-8859-1
> > > (Latin1) och de flesta andra modernare teckentabeller. Därför är det
> > > inte okej för programförfattaren att använda © här om meddelandet
> > > samtidigt är markerat för översättning. Däremot har du som översättare
> > > den möjligheten om du använder en modernare teckenkodning än ASCII,
> > > vilket vi gör.
> > > © är dessutom upphovsrättsligt bättre som beteckning för copyright än
> > > (c) eller (C). Det är exempelvis endast termerna "copyright" och "©" som
> > > är erkända symolder för copyright i en del länders
> > > upphovsrättslagstiftningar.
> > 
> > Jag är nyfiken. Vilka länder handlar det om?
> 
> Läs mitt inlägg på
> http://mail.gnome.org/archives/gnome-i18n/2002-September/msg00100.html,
> och särskilt länkarna. Hoppas att det klargör lite.

Länkarna i sig gav inte så mycket, men jag googlade lite och hittade
en uppgift som sa att ungefär hälften av världens länder har skrivit
på /Bernekonventionen/, vilken säger att verk automatiskt är skyddade.

Det skulle betyda att ett verk är oskyddat i den andra halvan av
världen, förutsatt att man inte har skrivit ett
copyrightmeddelande. Jag hittade dock ingenting om hur många länder
som är UCC-medlemmar. Man kan spekulera om det kanske är så att det är
ungefär lika många UCC-medlemmar som Berne-medlemmar; i så fall skulle
copyrightmeddelandet vara verkningslöst (ur ett juridiskt perspektiv,
vill säga).

-- 
Daniel Jensen (daniel@bigwalter.net)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.