Copyrighttecken (var Re: jpilot.0.99.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-06 19:36:02

sön 2002-10-06 klockan 19.08 skrev Daniel Jensen:
> Christian Rose <menthos@menthos.com> writes:
> > > > Riktigt copyrighttecken: ©
> > > 
> > > Alltså om han inte skriver riktigt copyrighttecken så kanske det inte ska vara 
> > > copyrighttecken. Men jag ska väl ändra.
> > 
> > De engelska meddelandena i källkoden som är markerade för översättning
> > måste vara i ASCII. © finns inte i ASCII, men det finns i iso-8859-1
> > (Latin1) och de flesta andra modernare teckentabeller. Därför är det
> > inte okej för programförfattaren att använda © här om meddelandet
> > samtidigt är markerat för översättning. Däremot har du som översättare
> > den möjligheten om du använder en modernare teckenkodning än ASCII,
> > vilket vi gör.
> > © är dessutom upphovsrättsligt bättre som beteckning för copyright än
> > (c) eller (C). Det är exempelvis endast termerna "copyright" och "©" som
> > är erkända symolder för copyright i en del länders
> > upphovsrättslagstiftningar.
> 
> Jag är nyfiken. Vilka länder handlar det om?

Läs mitt inlägg på
http://mail.gnome.org/archives/gnome-i18n/2002-September/msg00100.html,
och särskilt länkarna. Hoppas att det klargör lite.


Mvh
Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.