Re: jpilot.0.99.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-10-06 23:10:05

Johan Hilding writes:
> > >#: Expense/expense.c:327
> > >msgid "Expense"
> > >msgstr "Expense"
> >
> > "Utgifter"?
> 
> Njae, det är ju ett tillägg som heter "Expense" och det trodde jag man inte 
> skulle översätta. Samma sak gäller då KeyRing, antar jag.

Men när man ser meddelandet så är man nog snarare intresserad av att
det handlar om utgifter än vad tillägget som sådant har för namn.  Så
översätt det du.

> > >#: Expense/expense.c:427
> > >msgid "AmEx"
> > >msgstr "AmEx"
> >
> > Humm. Är detta motsvarighet för telegram?
> 
> Jag antog att dem syftade på AmEx som i American Express (något sorts 
> betalningskort)

Det tror jag också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.