jpilot.0.99.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-10-06 23:05:52

Jag har också några kommentarer. Jag har försökt att undvika att
upprepa vad andra redan sagt, men jag ber om ursäkt om jag skulle
missat och tar om något redan avklarat.

> #: datebook_gui.c:1284 monthview_gui.c:346 monthview_gui.c:353 prefs.c:393
> #: weekview_gui.c:135
> msgid "Sunday"
> msgstr "Söndag"

Du kan om du vill skicka ett påpekande till författaren att han kan
hämta sådan här information direkt från lokaldatabaserna med
funktionen nl_langinfo. Så slipper du och andra att översätta det som
redan finns översatt.

> #: datebook_gui.c:3579 datebook_gui.c:3611 datebook_gui.c:3667
> #: datebook_gui.c:3714
> msgid "Frequency is Every"
> msgstr "Upprepning varje"
> 
> #: datebook_gui.c:3584
> msgid "Day(s)"
> msgstr "Dag(ar)"

> #: datebook_gui.c:3719
> msgid "Year(s)"
> msgstr "År(e)"

De här meddelandena, uppträder de med en siffra emellan? Alltså, står
det

 Frequency is Every 5 Day(s)

Att de har med pluralformen antyder det. (Annars, om det blir
"Frequency is Every Day" skulle ju inte pluralformen behövts.)

I så fall så uttrycker man det lite annorlunda på svenska: "var"
istället för "varje", och alltid singular för enheten. Egentligen
skall siffran vara ordningstal också, men det kan du nog inte ordna så
lätt.

 Återkommer var 5(:e) dag

Om jag gissar rätt kan du ju anpassa översättningarna.

> #: jpilot.c:88
> msgid ""
> "jpilot [ [-v] || [-h] || [-d] || [-a] || [-A]\n"
> "jpilot [ [-v] || [-h] || [-d] || [-a] || [-A]\n"

Påpeka gärna för författaren att han glömt avsluta den yttre
hakparentesen.


> #: jpilot.c:434
> msgid "There is no print support for this conduit."
> msgstr "Det finns inget skrivarstöd för detta tillägg."

Kanske "utskriftsstöd" istället? (Det har nämnts för andra
meddelanden, men inte detta tror jag.)

> #: jpilot.c:967
> msgid "/File/tear"
> msgstr "/Arkiv/tear"

Det handlar väl om möjligheten att ta loss menyn antar jag. Hur
brukar vi översätta det? "Riv av"?

> #: sync.c:339
> msgid " Press the HotSync button now\n"
> msgstr "Tryck på HotSync-knappen nu\n"

Du har tagit bort ett blanktecken i början.

> #: sync.c:1472
> #, fuzzy
> msgid "Cannot open jpilot_to_install file\n"
> msgstr "Kan inte öppna jpilot_to_install filen\n"
> 
> #: sync.c:1478
> #, fuzzy
> msgid "Cannot open jpilot_to_install.tmp file\n"
> msgstr "Kan inte öppna jpilot_to_install.tmp filen\n"

Är "jpilot_to_install" ett bokstavligt namn? Är det det så är det
bra, men om det snarare är en beskrivning så kan du ju översätta den
också.

> #: Expense/expense.c:381 Expense/expense.c:1038
> msgid "Incidentals"
> msgstr "Olyckshändelser"

"Incidential expenses" betyder "oförutsedda utgifter".

> #: Expense/expense.c:409 Expense/expense.c:1052
> msgid "Tips"
> msgstr "Tips"

Här handlar det antagligen om "dricks".

> #~ msgid "Finished.\n"
> #~ msgstr "Färdig\n"

Eftersom du inte kände till "fuzzy" tänkte jag bara kolla om du känner
till #~-markeringen? Det är tidigare meddelanden som har funnits men
inte används längre. De kan du använda för att förenkla din
översättning. Sedan kan du ta bort dem när du inte tycker du behöver
dem längre. Det är du som översättare som avgör hur länge du vill ha
dem.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.