Re: bison

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-24 21:48:34

Christian Rose writes:
> tis 2002-08-20 klockan 23.34 skrev Göran Uddeborg:
> > N msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
> > N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med skift"
> >  
> >  #: src/conflicts.c:80
> >  #, c-format
> > N msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as reduce"
> > N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med reducera"
> 
> "... löstes med reducering" kanske?

Nja, då låter det mer som att man löste konflikten genom att reducera
[något], inte att man löste konflikten genom att välja
[operationen/åtgärden] reducera.

> >  #: src/getargs.c:190
> >  msgid ""
> >  "Output:\n"
> >  " -d, --defines       also produce a header file\n"
> > G " -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
> > N " -r, --report=THINGS    also produce details on the automaton\n"
> > N " -v, --verbose       same as `--report=state'\n"
> >  " -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
> >  " -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
> > G " -g, --graph        also produce a VCG description of the "
> > G "automaton\n"
> > N " -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
> >  msgstr ""
> >  "Utdata:\n"
> >  " -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
> > G " -v, --verbose       skapa också en förklaring av automaten\n"
> > N " -r, --reports=SAKER    skapa också detaljer om automaten\n"
> 
> "--report=", inte "--reports="!

Oj, tack!

> > N msgid "shift, and go to state %d\n"
> > N msgstr "skifta, och gå till tillstånd %d\n"
> 
> Behövs kommat?

Man KAN skriva det utan kommat. Det betyder kanske samma sak, men
betoningen blir lite annorlunda. Nu representerar det för mig ett
litet uppehåll. En kort paus i uppläsningen. Precis som jag tolkar
kommat i orginalet.

> >  #: src/print.c:324 src/print.c:390
> > N msgid "$default"
> > N msgstr "$standard"
> 
> Ska detta översättas? Det handlar inte om variabelnamn? Om det inte ska
> översättas bör det kanske rapporteras.

Jag var också lite misstänksam när jag såg det, så jag har redan
kontrollerat.

Ja, det skall översättas. Det hamnar i utskriften av en grammatik som
standardoperation. Dollartecknet är mest för att skilja den från
symboler som kan finnas i grammatiken. "default" (och "standard") är
ju giltiga bisonsymboler, men inte "$...".

> > N msgid "%%dprec affects only GLR parsers"
> > N msgstr "%%dprec påverkar endast GLR-parsrar"
> 
> Tolkar? Kan gälla fler ställen.

Det här har jag funderat på en del. Jag är lite orolig att jag skall
förvirra med att använda "tolk" i ett så tekniskt sammanhang som
bison. Dessutom skulle någon kunna tro att det handlade om
"interpreter", vilket väl egentligen är en mer korrekt översättning av
"tolk".

Jag förespråkar inte att vi skall gå ifrån användandet av "tolk" som
översättning av "parse" i andra sammanhang. Många gånger är det inte
bara "parsning" i sträng mening som avses, utan även en tolkning och
bearbetning av det inlästa dokumentet. Men i bison-fallet där det
handlar om en mer precis teknisk term är jag tveksam till att använda
"tolk".

> >  #: src/scan-gram.l:595 src/scan-gram.l:612 src/scan-gram.l:671
> >  #: src/scan-gram.l:688
> >  #, c-format
> > N msgid "%s is invalid"
> > N msgstr "%s är felaktigt"
> 
> Vad syftar %s på?

Olika textsträngar som förekommer i den grammatik man skrivit. Om
användaren skrivit

 { $$ = $1 - $a; }

i en åtgärd så skriver bison

fil.y:123: $a is invalid

och då har jag översatt till

fil.y:123: $a är felaktigt

Det kan handla om @-konstruktioner också, inte bara $-konstruktioner.

> >  #: lib/bitset_stats.c:229
> >  #, c-format
> > N msgid "%d bitset_sets, %d cached (%.2f%%)\n"
> > N msgstr "%d bitmändmängder, %d cachade (%.2f%%)\n"
> 
> bitmändmängder???

Oops, tack.

> >  #: lib/bitset_stats.c:232
> >  #, c-format
> > N msgid "%d bitset_resets, %d cached (%.2f%%)\n"
> > N msgstr "%d bitmängåterställande, %d cachade (%.2f%%)\n"
> 
> Inte "bitmängD"?
> Kanske "återställandeN" om det är plural. Kan gälla fler ställen.

Det var som. Jag rättar. (Jag hittade inga fler sådana fel vid en
andra kontroll.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.